Ienākt

Latgale Kurzeme
Zemgale Vidzeme
Pierīga

Zemgale

Pētījums

Ārkārtējā situācija iemācīja būt elastīgākiem

Arnolds Jātnieks (Bauskas novada domes priekšsēdētājs)


Bauskas novads uzņēmējdarbības jomā vietējiem iedzīvotājiem un viesiem visvairāk asociējas ar zemkopību. Jāpiekrīt, ka lauksaimniecības nozares attīstība novadā ir būtisks priekšnoteikums teritorijas ilgtspējīgai izaugsmei, stabilitātei. Novadā veiksmīgi darbojas ražošanas, būvniecības, transporta pakalpojumu, citu pakalpojumu un mazumtirdzniecības uzņēmumi. Lai gan pērn novadā dibināto un likvidēto uzņēmumu attiecība bija negatīva, kad likvidēti 115 uzņēmumi, bet izveidoti 94, šogad augusta lasīt tālāk

Uz augšu