Zemesgrāmatas ir publiskās grāmatas, kas nodibinātas tiesību koroborācijai uz nekustamu īpašumu. Zemesgrāmatu institūta radīšana un attīstība ir vērsta uz kreditora interešu aizsardzību, lai, nostiprinot zemesgrāmatā ķīlas tiesības, šim ierakstam būtu tāda pati drošība kā ņemot rokas ķīlā kustamu mantu.

Zemesgrāmatu sistēma kalpo par balstu, lai gūtu saistību reālu nodrošinājumu. Katru nekustamu īpašumu kā patstāvīga zemes vienību reģistrē atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā, un līdz ar to tā kļūst par hipotekāra vienību un kā tāda atbild pilnā sastāvā par visām šajā nodalījumā ierakstītajām lietu tiesībām. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu visu 27 zemesgrāmatu nodaļu datu bāzes ir apvienotas valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kas ir uzskatāma par centrālo datu bāzi, no kuras tiek izplatīta informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata ir vienīgā datorizētā zemesgrāmata, kas satur juridiski atzītu informāciju.

Sazināties ar klientu servisu:
Tālrunis: 67770757
E-pasts: serviss@firmas.lv