Kurzeme

Raksti

Kuldīgas novadā attīstās tūrisms un radošās industrijas

Inese Astaševska (Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja)
Katram novadam ir sava specializācija, mūsu novada lielākā vērtība ir Kuldīgas vecpilsēta. Mēs esam izpildījuši savu mājas darbu, lai Kuldīga tiktu ierakstīta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tādēļ Kuldīgas novada uzņēmējdarbības attīstības ceļš noteikti ir un būs tūrisms. Pašvaldība turpinās mērķtiecīgi meklēt iespējas piesaistīt papildus investīcijas, kas veicinātu nozares attīstību.