Vidzeme

Raksti

Edgars Avotiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Kādreiz degradētās teritorijās Smiltenē tapušas jaunas ražotnes

Edgars Avotiņš (Smiltenes novada domes priekšsēdētājs)
Smiltenes novada pašvaldība, attīstot publisko infrastruktūru, sadarbojas ar uzņēmējiem un ņem vērā viņu viedokli, vajadzības un darbības rezultātus. Mēs arī aicinām uzņēmējus investēt uzņēmējdarbībā, kā rezultātā iegūst arī sabiedrība.