Meža nozare

Meža nozare

Industrijas jaunumi

Krievijas uzbrukums Ukrainai atbalsojās kokmateriālu tirgos

02.05.2022 . Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss
Krievijas uzbrukums Ukrainai ļoti atbalsojās kokmateriālu tirgos. Daļā koksnes produktu tirgos notiek strukturālas izmaiņas, bet daļā notiekošais vairāk līdzinās panikas izraisītai rīcībai. Spilgts piemērs panikai ir granulu tirgus – diemžēl nav ikmēneša statistika, bet ja tāda būtu, varu saderēt, ka tik lielus granulu uzkrājumus nākamajai apkures sezonai mājsaimniecības nekad iepriekš nav veidojušas jau pavasarī un vasaras sākumā. Panikai bija labvēlīga augsne – granulu ražotājiem, kas bija orientējušies...

Tendence

Gada panākumi un neveiksmes nozarē

Meža platības Latvijā palielinās

Latvijā meži aizņem 2,329 miljonus hektāru, kas ir 50,2% no kopējās Latvijas iekšzemes platības. Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" veikto mežu resursa statistisko inventarizāciju laika posmam no 2015. līdz 2020. gadam, kopš iepriekšējās inventarizācijas mežu platība palielinājusies par 66 600 hektāriem jeb 2,1%. Pašlaik Latvijas mežos augošo koku krāja ir 682,3 miljoni kubikmetru, kas kopš meža statistiskās inventarizācijas pirmā cikla palielinājusies par 35,6 miljoniem kubikmetru jeb 5,5%.

Sliktais meža ceļu stāvoklis un tīkls kavē meža ugunsgrēku likvidēšanu

Valsts meža dienesta ieskatā, kopumā meža ugunsgrēku operatīvā atklāšana un dzēšanas darbu uzsākšana ir efektīva, jo 85% nodzēsto meža ugunsgrēku platība ir līdz vienam hektāram. Tomēr neatbilstoša uguns apsardzības infrastruktūra, piemēram, meža ceļu neesamība, aizaugušas un ar kritušiem kokiem nosprostotas dabiskās brauktuves, apgrūtina dzēšanu, kā rezultātā var izveidoties nekontrolējami meža ugunsgrēki.

Izaicinājumi un atbalsts

Pēdējos gados būtiski pieaug mizgraužu nopostītās mežu platības

Pēdējos divos gados pieaug egļu astoņzobu mizgraužu skartās platības. Tostarp, ja iepriekšējos gados egļu mizgrauži nopostīja aptuveni 30–50 hektārus gadā, tad 2019. gadā nopostītās platības sasniedza 675 hektārus, savukārt 2020. gadā – 576 hektārus. Pēc Valsts meža dienesta (VMD) ekspertu paustā, salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā kaitēkļu bojājumi ir samazinājušies, kas galvenokārt saistīts ar egļu astoņzobu mizgrauža aktivitātes krišanos tam nelabvēlīgo klimatisko faktoru dēļ, jo 2020. gadā bija ļoti vēss pavasaris. Neskatoties uz to, VMD sanitārie atzinumi pēdējos divos gados tomēr izsniegti salīdzinoši lielās platībās. Pērn visbūtiskākie mizgraužu postījumi bija konstatēti Lubānas apkārtnē. Šajā reģionā mizgraužu savairošanos veicināja 2017. gada rudens plūdi, un līdz ar to nākamajā vasarā mizgrauzis strauji savairojās ūdens novājinātajās eglēs.

Meža platību paplašināšanai un dzīvotspējas uzlabošanai pieejams atbalsts septiņu miljonu eiro apmērā

2021. un 2022. gadā Lauku attīstības programmas pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" papildu piešķirts Kopējās lauksaimniecības politikas pārejas perioda publiskais finansējums septiņu miljonu eiro apmērā, ko veido Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 68% (4,76 miljoni eiro) apmērā un Latvijas valsts līdzfinansējums 32% (2,24 miljonu eiro) apmērā. No minētā finansējuma viens miljons eiro paredzēts apakšpasākumam "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un seši miljoni eiro apakšpasākumam "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 2021. un 2022. gadā atbalsts tiks īstenots tikai jaunaudžu retināšanas aktivitātēm.

TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2021 . gada apgrozījuma

Nr. Nosaukums Nozare Reģist
rācijas
gads
2021. neto
apgrozījums,
tūkst., EUR
Apgrozījuma
izmaiņas,
pret 2020., %
Peļņa 2021,
tūkst., EUR
Renta
bilitāte
Darbinieki
1
Latvijas valsts meži, AS
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 T. 67610015
Mežsaimniecība 1999 405 291 15.9% 111 532 27.52% 1 432
2
LATVIJAS FINIERIS, AS
Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004 T. 67067207
Kokapstrāde 1992 253 291 15.22% 12 063 4.76% 1 479
3
KRONOSPAN Riga, SIA
Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016 T. 67436835
Kokapstrāde 2005 305 186 71.64% 105 013 34.41% 236
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2020 līdz 30.09.2021
4
PATA, SIA
Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 T. 67243135
Mežizstrāde 1999 282 582 81.73% 31 800 11.25% 245
5
BYKO-LAT, SIA
Lāčplēša iela 75 – 5/6, Rīga, LV-1011 T. 67288086
Kokapstrāde 1993 122 880 48.6% 15 586 12.68% 570
6
AKZ, SIA
Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048 T. 67327740
Kokapstrāde 2009 122 965 58.66% 51 284 41.71% 280
7
Gaujas Koks, SIA
Gaujas iela 24 k-35, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 T. 67803532
Kokapstrāde 1991 127 876 67.67% 33 476 26.18% 466
8
STORA ENSO LATVIJA, AS
"Krogzemji", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718 T. 64707400
Kokapstrāde 2001 104 410 66.71% 23 213 22.23% 222
9
Vika Wood, SIA
"Punti", Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285 T. 63291800
Kokapstrāde 1995 87 335 45.71% 19 049 21.81% 134
10
Rettenmeier Baltic Timber, SIA
Plānupes iela 26, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141 T. 67147556
Kokapstrāde 1994 80 286 37.07% 19 573 24.38% 263

Viedokļi

Arnis Muižnieks

Šis Latvijā nav “degošākais” gads

Arnis Muižnieks (Latvijas Mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs )
Jebkurš meža ugunsgrēks nodara postu ne tikai dabai, ejot bojā meža iemītniekiem, un rada slāpekļa dioksīda izmešus atmosfērā, bet arī rada ievērojamus materiālos zaudējumus meža īpašniekiem. Bieži pilnībā iet bojā jaunaudzes, savukārt, ugunsgrēkiem skarot vecākus mežus, tiek zaudēta koksnes kvalitāte un to vērtība. Nereti zaudējumi var pārsniegt pat vairākus tūkstošus eiro uz vienu hektāru. Šī gada jūnijā un jūlijā valdošais karstums un sausums veicināja sevišķi augstas ugunsbīstamības iestāšanos...
Kristaps Klauss

Pašreizējās zāģmateriālu cenas saglabāsies līdz pat gada beigām

Kristaps Klauss (Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors )
Pēdējā gada zāģmateriālu cenu svārstības ekonomikas augstskolām vajadzētu iekļaut kā uzskatāmu paraugu pieprasījuma–piedāvājuma teorijas izskaidrošanai dzīvē. Tomēr uzskatu, ka pašreizējās cenas dēļiem un plātnēm nav “jaunais normālais”, un tās samazināsies. No šī brīža skatu punkta: pasūtījumi ilgākam laikam uz priekšu, klientiem patukšas noliktavas, būvniecība “rūc”, vasarā skandināvi atpūšas – jūtamākai cenu korekcijai nav pamata notikt agrāk par šī gada nogali. Tāpat nav pamata domāt, ka cenas...