Pierīga

Raksti

Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Jaunas darbavietas dos lielākos ieguvumus reģioniem un valstij

Māris Sprindžuks (Ādažu novada domes priekšsēdētājs)
Pierīgas reģions šobrīd ir ar augstu attīstības dinamiku. To galvenokārt nosaka iedzīvotāju vēlme pēc mājokļa un dzīves vietas Pierīgā. Līdzīgu tendenci uzrāda arī pakalpojumu sektora attīstība un jaunu ražotņu, noliktavu un loģistikas uzņēmumu atvēršanās Pierīgā.