Ienākt

Autors: Juris Mendziņš (Nacionālās informācijas aģentūras LETA valdes loceklis) Avots: LBGP

Pārmaiņas. Pārmaiņas bija viens no visbiežāk pielietotajiem vārdiem partiju priekšvēlēšanu solījumos, gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām. Pārmaiņas ir bieži pieminēts vārds, raksturojot gan ģeopolitisko situāciju, gan arī biznesa vides dinamiku. Procesu digitalizācija un robotizācija, izmaiņas darbaspēka tirgū, izmaiņas cilvēku vērtību skalā, kas nosaka arī izmaiņas pieprasījumā pēc dažādiem produktiem un pakalpojumiem – tā visa ir šodienas realitāte. Pārmaiņu laiks vienmēr ir bijis iespēju laiks uzņēmīgākajiem un ar pielāgošanās prasmēm apveltītajiem. Pārmaiņu laiks ir arī atskaites punkts vadītājiem – vai mēs esam pietiekami atvērti, gatavi adaptēties, izmantot iespējas un pieņemt jaunus izaicinājumus? Vai mūsu valsts ir kā maza ātr­laiva, kura veikli manevrē starp milzīgajiem tankkuģiem, atrodot gan labākos ceļus labos laika apstākļos, gan arī labāko aizvēju, tuvojoties vētrai? Vai mēs ievēlējām labus laivas kapteiņus? Vai mēs nonāksim līdz galamērķim bez sūcēm un, kas arī ir svarīgi, ātrāk par citiem? Vai mēs esam pietiekami pozitīvi nekaunīgi, lai droši pārstāvētu savas intereses?

“Latvijas biznesa gada pārskats” ir viens no atskaites punktiem, kas ļauj izvērtēt biznesa spēju adaptēties jaunajiem apstākļiem un attiecīgi sasniegt rezultātus. Tādēļ informācijas aģentūra LETA ir pagodināta būt par ilggadējo “Latvijas biznesa gada pārskata” partneri. Mēs ceram, ka mūsu nākotne ir informētā, izglītotā sabiedrībā un uz zināšanām balstītā uzņēmējdarbībā, kas spēs konkurēt gan ar kaimiņvalstīm, gan perspektīvā arī ar Ziemeļvalstīm, sniedzot mums labklājību atbilstoši nopelniem un spējām. Tādēļ LETA strādā un nodrošina ar uzticamu informāciju visus, kas ikdienā pieņem lēmumus un kopā ar mums būvē gudru, zinošu un labklājīgu sabiedrību.