Ienākt

Meža nozare

Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana Mežsaimniecība
Mēbeļu ražošana

Industrijas jaunumi

Viedoklis

No meža apsaimniekošanas viedokļa 2017.gads ir bijis grūts

Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs

No meža apsaimniekošanas viedokļa gads ir bijis krietni grūtāks nekā iepriekšējais. Laika apstākļi traucēja veikt meža apsaimniekošanu. Ja visu laiku līst, mežā strādāt ir ļoti grūti un sarežģīti. Laika apstākļu ietekmē šis gads ir uzskatāms par grūtu, īpaši, ņemot vērā to, kas rudenī notika.

Taču ir vairāki notikumi, par kuriem ir gandarījums. Gads vērtējams pozitīvi saistībā ar pieejamo Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu neproduktīvo audžu nomaiņai un jaunaudžu kopšanai, ko meža īpašnieki aktīvi izmanto. Esam vieni no pirmrindniekiem Eiropā, raugoties no tā, cik aktīvi meža īpašnieki iesaistās pieejamajos atbalsta pasākumos. Mēs jau būsim izmantojuši gandrīz visus līdz 2020.gadam pieejamos līdzekļus no atbalsta jaunaudžu kopšanai un neproduktīvo audžu nomaiņai. Meža īpašnieku aktivitāte ir liela, kas nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēku ir kļuvuši par patiesiem meža saimniekiem un domā, kā labāk apsaimniekot mežu, lai nākotnē mežs būtu produktīvāks.

Šajos ES fondu atbalsta pasākumos meža īpašniekiem bija iespēja pretendēt uz ES atbalstu, lai veicot jaunaudžu kopšanu veidotu kvalitatīvākas, produktīvākas audzes, nomainītu pāraugušās baltalkšņu un blīgznu audzes pret jaunām saimnieciski vērtīgāku koku sugu audzēm.

Tāpat gandarījumu rada nozares organizāciju ieguldītais darbs valdības un deputātu pārliecināšanā par to, ka nevajag paaugstināt iedzīvotāju ienākuma (IIN) likmi privātajiem meža īpašniekiem, kuri pārdod koksni no sava meža. Palielinot IIN, tiktu apdraudēta pašreiz labi strādājošā nodokļu sistēma, kuras rezultātā meža īpašnieki pēdējos gados izvēlas nomaksāt nodokļus un skaidras naudas darījumi koksnes tirdzniecībā ir kļuvuši krietni mazāk nekā tas bija pirms gadiem pieciem, pozitīvi ietekmējot visu nozari, jo godīgi strādājoši uzņēmumi saglabā konkurētspēju saglabā. Minētie nozares argumenti tika uzklausīti un IIN likme netika paaugstināta.

Negatīvi vērtējams, ka slikto laika apstākļu dēļ meža ceļi vairākos reģionos ir kļuvuši neizbraucami, apaļkoksni ir grūti sagādāt un tās cenas ir ievērojami kāpušās. Cenu kāpums radies laika apstākļu un citu faktoru sakritību dēļ, kā piemēram, saistībā ar pieprasījuma pieaugumu pēc koksnes granulām, ko veicināja vēsais pavasaris Eiropā, tukšojot granulu krājumus noliktavās un Baltkrievijas lēmums ierobežot apaļo kokmateriālu importu no šīs valsts. Koksnes tirgū cenas ir augušas, bet mēs saprotam, ka tas lielā mērā ir slikto laika apstākļu dēļ. Protams, tiem meža īpašniekiem, kuriem meža novietojums ļauj veikt saimniecisko darbību, cenas ir ļoti patīkamas.

Šādiem laika apstākļiem turpinoties, arvien vairāk tiek bojāta meža infrastruktūra, mežos veidojas dziļas risas, tiek izskaloti ceļi un caurtekas. Arī klimatiskieapstākļi pēdējos gados parāda, ka nākotnē vēl vairāk ir jādomā par meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju mežos un lauksaimniecības zemē.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. Pērn par 1618 hektāriem pieaugusi valsts meža zemes platība

Valsts AS "Latvijas valsts meži" (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu, pagājušajā gadā ir iegādājušies 1618 hektārus meža zemes.

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā LVM ir iegādājusies meža zemes vairāk nekā 10 600 hektāru platībā, kas liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus LVM joprojām ir liela.

Zemkopības ministrijā informē, ka ik gadu pieaug valsts mežu platības, kurās dažādu vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas rada ierobežojumus ekonomiskajai attīstībai Latvijas reģionos, tāpēc LVM iepirktās meža platības daļēji kompensē šo apsaimniekojamo mežu teritoriju samazināšanos.

Lasīt vairāk

02. Latvijā pirmo reizi ir konstatēta akūto ozolu kalšanu izraisoša baktērija

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pēc no Valsts meža dienesta (VMD) saņemtas informācijas par kalstošiem ozoliem Talsu pauguraines dabas parka teritorijā ir noņēmis paraugus, kuros Latvijā pirmo reizi konstatēta bīstama ozolu slimība - akūtā ozolu kalšana. Akūto ozolu kalšanas ierosinātājs ir zinātnei pilnīgi jaunas baktērijas.

Slimībai var izšķirt trīs galvenos simptomus, pēc kuriem to iespējams atpazīt. Svarīgākā pazīme ir tāda, ka no inficētā koka stumbra tek tumšs, lipīgs šķidrums jeb eksudāts, kas izdalās pa mazām, vertikālām plaisām. Tāpat ar bīstamo ozolu slimību inficētajiem kokiem, noplēšot ārējo mizu, var redzēt tumšus, slapjus, neregulāras formas ievainojumus, kuri mēdz izplatīties dziļāk aplievas koksnē, neskarot kodolkoksni. Inficētajos kokos gandrīz vienmēr konstatējama šaurspārnu krāšņvabole. Zem ārējās mizas novērojamas vaboles kāpurejas, savukārt stumbra sulošanās vietu tiešā tuvumā redzami pieaugušo vaboļu radītie D-formas izskrejas caurumi.

Decembra nogalē Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme un diskusija, kurā piedalījās Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts meža dienesta (VMD) un valsts AS "Latvijas valsts meži" (LVM) speciālisti, kā arī Latvijas mežzinātnes institūta "Silava" zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) pārstāvji, kuri izstrādāja turpmākas rīcības plānu akūto ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai.

Plānots sagatavot informatīvo materiālu un meža īpašnieku apsekošanas anketu, lai informētu sabiedrību un apzinātu slimības izplatību. Iecerēts rīkot arī VAAD speciālistu apmācības paraugu noņemšanai no slimajiem ozoliem un tālākai to testēšanai, kā arī ierīkots izpētes parauglaukums. Eksperti arī sagatavos rekomendācijas slimības ierobežošanai un apkarošanai.

Lasīt vairāk

03. Koka mēbeļu eksports pērn 11 mēnešos pieaudzis par 1,6%

Latvijas koka mēbeļu eksports pērn 11 mēnešos saskaņā ar Zemkopības ministrijas datiem ir palielinājies par 1,6% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu, tostarp visvairāk koka mēbeļu joprojām realizēts Dānijā.

Koka mēbeles 2017.gada 11 mēnešos no Latvijas izvestas kopumā 137,889 miljonu eiro apmērā, tostarp uz Dāniju - 25,344 miljonu eiro apmērā, kas ir 18,4% (pirms gada - 17,1%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 9,2% vairāk nekā 2016.gada 11 mēnešos.

Savukārt uz Vāciju pērn 11 mēnešos koka mēbeles vestas 19,204 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 20,2% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, bet uz Zviedriju - 11,048 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 8,7%. Koka mēbeļu izvedums uz Vāciju bija 13,9% (pirms gada - 17,7%) no kopējā koka mēbeļu eksporta, bet uz Zviedriju - 8% (pirms gada - 8,9%).

Vienlaikus Latvijā koka mēbeles pērn 11 mēnešos ievestas 68,633 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 14,4% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu.

Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas - 12,234 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,4% mazāk nekā pirms gada un 17,8% (pirms gada - 23,8%) no kopējā koka mēbeļu importa.

No Itālijas minētajā laika periodā Latvija ievedusi koka mēbeles par 11,037 miljoniem eiro, kas ir pieaugums par 17,3% un veidoja 16,1% (pirms gada - 15,7%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Lietuvas - par 9,789 miljoniem eiro, kas ir par 14,8% vairāk nekā pirms gada un 14,3% (pirms gada - 14,2%) no kopējā koka mēbeļu importa.

Lasīt vairāk

04. Izsludina valsts mēroga dabas katastrofu mežsaimniecības nozarē

Zemkopības ministra Jāņa Dūklava (ZZS) vadītā Krīzes vadības padome, kura saņēma deviņu meža nozares pārstāvju iesniegumu par kritisko situāciju mežsaimniecības nozarē ar aicinājumu to atzīt kā valsts mēroga dabas katastrofu, pagājušā gada beigās izlēma plūdu dēļ mežsaimniecībā izsludināt valsts mēroga dabas katastrofu.

Padome jautājumu izskatīja un pieņēma lēmumu, ka valsts mēroga dabas katastrofa attieksies tikai uz mežsaimniecības nozari nevis meža nozari kopumā. Valsts mēroga dabas katastrofu mežsaimniecībā visā Latvijā ir nepieciešams izsludināt, lai šīs nozares uzņēmumi atsevišķu līgumsaistību neizpildes rezultātā netiktu sodīti, piemēram, plūdu dēļ laikā nepabeidzot Eiropas Savienības finansētus projektus vai arī nespējot nokārtot finansiālās saistības ar kredītiestādēm. Padomes lēmums var tikt izmantots kā arguments gadījumos, ja, piemēram, Lauku atbalsta dienests vai kredītiestādes ar sankcijām vēršas pret plūdos cietuša mežsaimnieka, jo tas nav laikā izpildījis līgumsaistības. Šādos gadījumos šo jautājumu varēs izskatīt kā "force majeure" apstākli.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks pastāstīja, ka viņa pārstāvētā biedrība vērsusies Krīzes vadības padomē, lai saistībā ar plūdiem mežos risinātu vairākus LMĪB problēmjautājumus, tostarp saistībā ar ES līdzfinansētiem projektiem par jaunaudžu kopšanu. Pēc viņa sacītā, jaunaudžu kopšanas projekta ietvaros būs grūti ievērot termiņus plūdu dēļ, tāpēc LMĪB cer uz LAD sapratni, ka laikapstākļu dēļ projekta īstenošana kavēsies.

Līdz pagājušā gada 28.decembrim gan neviens mežsaimnieks Lauku atbalsta dienestā (LAD) nebija vērsies ar lūgumu attiecībā uz atvieglojumiem līgumsaistībā izpildē valsts mēroga dabas katastrofas mežsaimniecības nozarē dēļ.

Lasīt vairāk

05. Meža īpašnieki lūdz ZM apturēt noteikumu par koku ciršanu mežā un meža atjaunošanu grozījumu tālāku virzīšanu

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) kopsapulcē pērn decembrī pieņēma lēmumu lūgt Zemkopības ministriju (ZM) apturēt priekšlikumu virzību un diskusiju organizēšanu par grozījumiem Ministra kabineta (MK) noteikumos "Par koku ciršanu mežā" un "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi".

LMĪB uzsvēra, ka priekšlikumi par izmaiņām MK noteikumos balstījās uz Latvijas zinātnieku daudzu gadu gaitā veiktiem pētījumiem. Tomēr, kā norādīja biedrībā, atsevišķas "zaļās" organizācijas uzsākušas apmaksātu dezinformācijas kampaņu "100 kailcirtes Latvijas simtgadei", ar kuru tiek nomelnoti Latvijas mežu īpašnieki, kokrūpnieki un meža nozarē strādājošie. Tāpat tiek apvainota Latvijas valsts, publiskajā telpā paužot, ka tajā tiek aktīvi izcirsti meži. LMĪB ieskatā diskusija ar vides organizācijām nav konstruktīva, jo tās neņem vērā arī zinātniski pamatotus datus par mežu platību un krājas pieaugumu. Ietekme uz ekonomiku un sociālo sfēru netiekot ņemta vērā.

Iepriekš virkne organizāciju un privātpersonu - biedrība "Zemes draugi" projekts "Ilgtspējas skola", Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, biedrība "Zaļā brīvība", Latvijas Ornitologu biedrība un Vides Aizsardzības klubs - apvienojās sabiedriskā iniciatīvā "100 kailcirtes Latvijas simtgadei", aicinot sabiedrību parakstīt petīciju pret plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Par koku ciršanu mežā". Iniciatīvas īstenotāji uzskata, ka plānotās izmaiņas palielinās mežistrādes intensitāti Latvijā un negatīvi ietekmēs dabas daudzveidību. Dabas aizstāvju ieskatā, kailciršu atļaušana piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, var radīt augsnes erozijas risku, samazināt nekustamo īpašumu vērtību piekrastē, negatīvi ietekmēt piekrastes tūrisma industriju. Grozījumi organizāciju ieskatā arī ignorē valstī notiekošo biotopu kartēšanas procesu, tādējādi apdraudot piekrastē esošos Eiropas Savienības nozīmes biotopus.

Grozījumi noteikumos "Par koku ciršanu mežā" paredz atļaut kailcirtēs cirst tievākus kokus un samazināt galvenās cirtes caurmēru, dodot atļauju kailcirtēs cirst tievākus kokus, kā arī arī atļaut cirst kokus kailcirtē sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs, lai gan tas līdz šim bija liegts.

Lasīt vairāk

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

Meža produkcijas eksports aug

Latvija šogad pirmajā pusgadā eksportēja meža produkciju 1,11 miljarda eiro vērtībā, kas ir par 4,9% vairāk nekā attiecīgajā laikā 2016. gadā. Koksne un tās izstrādājumi 2017. gada pirmajā pusgadā eksportēti 947,098 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš un veidoja 85,3% (pirms gada – 85,8%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

Nozares neveiksmes

Laika apstākļu dēļ ir problēma ar apaļkoku pieejamību

Kokrūpniecības nozares izaicinājums patlaban ir apaļkoku pieejamība, jo saistībā ar Baltkrievijas aizliegumu neapstrādātas koksnes eksportam ir samazinājušās importa iespējas no Baltkrievijas. Tāpat apaļkoku pieejamību apgrūtina arī sezonālie faktori, jo lietavu dēļ ir daudz grūtāk strādāt mežā un tiek apgrūtināta resursu plūsma.

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Atbalsts nozarei

Mežu atjaunošanai un kopšanai būs pieejams 8,5 miljonu eiro atbalsts
Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā", kur varēs pieteikties atbalstam mežsaimniecībā trijos apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu 8,5 miljoni eiro. Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Šī apakšpasākuma ceturtā kārta norisināsies no šā gada 9. oktobra līdz 9. novembrim, un tajā kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Apakšpasākuma piektā kārta norisināsies no šā gada 10. novembra līdz 11. decembrim, un arī tajā kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Tāpat būs pieejams kopumā 500 000 eiro publiskais finansējums apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana", kura ceturtā kārta norisināsies no šā gada 9. oktobra līdz 9. novembrim. Savukārt apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" varēs pieteikties jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Tā ceturtā kārta norisināsies no šā gada 9. oktobra līdz 9. novembrim, šajā aktivitātē ir pieejams piecu miljonu eiro finansējums.

Izaicinājumi nozarē

Problēmas ar resursiem
Kokrūpniecības nozares izaicinājums ir apaļkoku pieejamība, jo saistībā ar Baltkrievijas aizliegumu neapstrādātas koksnes eksportam ir samazinājušās importa iespējas no Baltkrievijas. Tāpat apaļkoku pieejamību apgrūtina arī sezonālie faktori, jo lietavu dēļ ir daudz grūtāk strādāt mežā un tiek apgrūtināta resursu plūsma. Pēc vasaras lietavām izskalotu ceļu dēļ rūpnīcām plūdu skartajos reģionos radās problēmas ar resursu pieejamību. Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedriem noliktavās līdzīgi kā citus gadus rudenī gan uzkrātas rezerves, pateicoties tām, vairums uzņēmumu nepieciešamības gadījumā var turpināt ražošanu.

Nozares skaitļos

Virsnozaru īpatsvars

Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR201420152016
Apkopoto uzņēmumu skaits 1 435 1 337 1 316
Darbinieku skaits, tūkst. 32 31 31
Peļņa, milj. EUR 211 181 187
Rentabilitāte, % 6.01 5.51 5.55
Apgrozījums, milj. EUR 3 517 3 287 3 364
Apgrozījuma izmaiņas 9.78 -6.54 2.34
Lejuplādēt XLS

Virsnozares skaitļos

TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2016. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Meža nozare rādītāji par 2016 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2015 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir Latvijas valsts meži, AS, LATVIJAS FINIERIS, AS, KRONOSPAN Riga, SIA, PATA, SIA, Gaujas Koks, SIA. Industrijas nozares ir sekojošas: Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana, Mežsaimniecība, Mēbeļu ražošana

Nosaukums   Nozare 2016. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2015. g., %
2016. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. Latvijas valsts meži, AS
Vaiņodes 1, Rīga, LV-1004 T. 67602075
Mežsaimniecība 256 870 -1.79 50 614 19.70% 1267
2. LATVIJAS FINIERIS, AS
Bauskas 59, Rīga, LV-1004 T. 67067207
Kokapstrāde 218 831 12.58 10 857 4.96% 1647
3. KRONOSPAN Riga, SIA
Daugavgrīvas šoseja 7b, Rīga, LV-1016 T. 67436835
Kokapstrāde 176 796 14.27 35 944 20.33% 276
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2015 līdz 30.09.2016
4. PATA, SIA
Cēsu 14, Rīga, LV-1012 T. 67243135
Mežizstrāde 137 953 8.07 1 900 1.38% 118
5. Gaujas Koks, SIA
Gaujas 24 k.35, Vangaži, Inčukalna n., LV-2136 T. 67803532
Kokapstrāde 65 795 9.84 2 236 3.40% 489
6. AKZ, SIA
Matrožu 15-2.st., Rīga, LV-1048 T. 67327740
Kokapstrāde 62 976 -0.9 4 836 7.68% 274
7. BYKO-LAT, SIA
Lāčplēša 75-5, Rīga, LV-1011 T. 67288086
Kokapstrāde 61 134 9.18 2 860 4.68% 469
8. Vika Wood, SIA
"Punti", Laucienes p., Talsu n., LV-3285 T. 63291800
Kokapstrāde 59 651 0.85 2 969 4.98% 141
9. UNITED PANEL GROUP EUROPE, SIA
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039 T. 66016200
Kokmateriālu tirdzniecība 56 916 7.81 1 042 1.83% 17
10. STORA ENSO LATVIJA, AS
Tīraines 5, Rīga, LV-1058 T. 67670051
Mežizstrāde 51 846 -2.24 3 593 6.93% 150

Viedokļi

Autors: Arnis Muižnieks

Situācija apaļo kokmateriālu tirgū kļuvusi labvēlīgāka meža īpašniekiem

Salīdzinot ar gada sākumu, situācija apaļo kokmateriālu tirgū vasaras mēnešos ir kļuvusi meža īpašniekam labvēlīgāka. Gandrīz visiem galvenajiem kokmateriālu sortimentiem – gan malkai, gan papīrmalkai, gan taras klučiem, gan zāģbaļķiem – cenas ir pieaugušas. Samērā daudzi privātie meži ir veidojušies, aizaugot neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm, līdz ar to tur ir cits koku sugu sastāvs salīdzinājumā ar valsts mežiem. Privātajos mežos ir vairāk lapu koku un zemāka koksnes kvalitāte. Līdz ar lasīt tālāk

Autors: Kristaps Klauss

Resursu cenas aug straujāk nekā gala produktu cenas

Patlaban izskatās, ka, visticamāk, uzstādīsim jaunu eksporta rekordu – varētu būt kādu 3–4% eksporta pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas lielā mērā ir skaidrojams gan ar nelielu cenu pieaugumu, gan to, ka mums arvien vairāk pieaug dziļāk pārstrādāto produktu īpatsvars eksportā. Patlaban izaicinājums ir apaļkoku pieejamība, jo ir samazinājušās importa iespējas no Baltkrievijas, un nevarētu apgalvot, ka arī Krievijā būtu lielas iespējas. Tāpat ir sācies rudens. Sezonāli vienmēr ir lasīt tālāk