Ienākt

Enerģētika

Degviela Elektroenerģija un gāze
Siltumapgāde un ūdenssaimniecība

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Konkurences spiediens un biznesa modeļu maiņa

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs

Patlaban dzīvojam laikā, kurā izjūtams konkurences spiediens un biznesa modeļu maiņa - enerģētikas joma piedzīvo straujas un inovatīvas pārmaiņas, automatizācija un digitalizācija ienāk nozarēs, ar kurām esam cieši saistīti. Tas ir liels dzinējspēks, jo jāvērtē jauni biznesa modeļi, jātestē blokķēžu tehnoloģijas un viedo mikrotīklu attīstība papildus jau esošajām tirdzniecības platformām, jāvērtē šī klāsta pieprasījuma tendences. Šobrīd par elektromobiļu straujo ienākšanu ikdienas lietošanā šaubu vairs nav, un redzam, ka e-mobilitātes procesā neizbēgams ir elektroenerģijas patēriņa pieaugums. Līdz ar to viedo mikrotīklu veidošanās, iekļaujot elektromobiļus, kuru akumulatori var kalpot par stacionāru enerģijas avotu, notiks straujāk, jo tie būs arī individuāli risinājumi ar saules un vēja mikroģeneratoru izmantošanu savam patēriņam. Vienlaikus nākamajos gados būs jākoncentrējas inovatīvu un klientu pieprasītu pakalpojumu ieviešanai.

Tāpēc "Latvenergo" turpina attīstīt pakalpojumu klāstu, kas iekļauj jaunāko un mūsdienīgāko tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, jo iedzīvotāji arvien vairāk vēlas paši gan kontrolēt savu enerģijas patēriņu, gan arī paši ražot enerģiju savai mājsaimniecībai. Tādējādi pērn vasarā ieviesti jauni pakalpojumi - "Elektrum Viedā māja", "Elektrum Solārais". Tāpat "Latvenergo" nodrošina energomonitoringu un energorisku apdrošināšanu. Augstu interesi klientiem radīja "Elektrum Solārais" ienākšana tirgū, un šī pakalpojuma klientu skaits arvien pieaug.

Pagājušais gads enerģētikas nozarē bija spraigs un dinamisks - tajā ir bijuši svarīgi notikumi un pieņemti nozīmīgi lēmumi. 2017.gads ir arī "Latvenergo" jaunās stratēģijas perioda pirmais gads, un to rezumējot, var atzīmēt strauju viedo tīklu un jauno tehnoloģiju ienākšanu mūsu ikdienā - lietotāji pieprasa jaunus pakalpojumus un ātru komunikāciju, kas ļauj nekavējoties pieņemt lēmumu. Jaunās "Latvenergo" stratēģijas periods noslēgsies 2022.gadā.

Pērn pavasarī Latvijā tika atvērts dabasgāzes tirgus. Tas parāda, ka regulējošās institūcijas ir daudz paveikušas normatīvo aktu sakārtošanā, kas ir svarīgi tirgotājiem un arī lietotājiem. Pagājušajā gadā "Latvenergo", sākot individuālu līgumu slēgšanu par dabasgāzes tirdzniecību, pieteicās dabasgāzes tirgū kā tirgotājs. Uzņēmums ir spēris arī pirmos soļus Igaunijas dabasgāzes tirgū, kur redzams potenciāls paplašināt esošo "Latvenergo" elektroenerģijas piedāvājumu klāstu, piedāvājot klientiem dabasgāzi. Patlaban "Latvenergo" dabasgāzes portfelī 17 % aizpilda gāze, kas iegādāta no Lietuvas komersantiem, tādējādi tirgū nodrošinot konkurenci starp tirgotājiem un dažādojot piedāvājumus arī klientiem.

Turpinot "Latvenergo" investīciju ieguldījumus, sekmīgi norit Kurzemes loka projekts, kurā paveikti ap 50% darbu no kopējā apjoma. Kurzemes loka izbūve dos iespēju attīstīt elektroenerģijas ražošanu no vēja tieši Kurzemes pusē. Tikmēr Latvijas-Igaunijas trešā starpsavienojuma izbūve līdz 2020.gadam nākotnē palielinās maksimālo pārvades jaudu starp Latvijas un Igaunijas energosistēmām par 600 MW. Līdz ar to kopā ar esošajām pārvades līnijām maksimālā caurlaides spēja pieaugs līdz 1750 MW. Tādējādi vēl vairāk izlīdzināsies elektroenerģijas cenas starp Baltijas valstīm un Skandināviju.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. "Gazprom" neatkāpjas no Inčukalna pazemes gāzes krātuves

Pērn ekonomikas ministrs paziņoja, ka Latvijas mērķis ir iegūt Inčukalna pazemes gāzes krātuvi pārvaldošā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") akciju kontrolpaketi 70% apmērā, lai tuvākajos gados būtu iespējams veiksmīgāk īstenot Baltijas valstu sadarbību energodrošības jomā.

Pērn 15.decembrī tika panākta vienošanās ar "Uniper Ruhrgas International GmbH" ("Uniper") par tai piederošā 18,31% "Conexus Baltic Grid" akciju iegādi, bet 27.decembrī noslēgts līgums par SIA "Itera Latvija" piederošo akciju iegādi. Tās iegādājās valstij piederošais uzņēmums "Augstsprieguma tīkls". Savukārt par Krievijas dabasgāzes koncerna "Gazprom" akciju pārdošanu informācija patlaban vēl nav saņemta.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) norādīja, ka "Gazprom" palikšana "Conexus" akcionāru vidū varētu būt šķērslis pozitīvam "Conexus" sertificēšanas lēmumam. Tiesa, SPRK četru mēnešu laikā ir jāizvērtē visi apstākļi un kritēriji kopumā, jo īpašumtiesību nodalīšanas prasība ir tikai viens no sertificēšanas nosacījumiem.

Ja sertificēšanas procesa laikā SPRK konstatēs "Conexus" neatbilstību sertificēšanas prasībām, SPRK saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām pieņems lēmumu par atteikumu sertificēt "Conexus", nosakot termiņu trūkumu novēršanai. Ja tiks konstatēta atbilstība sertificēšanas prasībām, SPRK pienākums būs sagatavot atzinumu par "Conexus" atbilstību sertificēšanas prasībām - atzinumu kopā ar pamatojošo informāciju SPRK nosūtīs Eiropas Komisijai (EK), kas savukārt divu mēnešu laikā gatavos atzinumu par "Conexus" atbilstību sertificēšanas prasībām ar tiesībām pagarināt vēl par diviem mēnešiem. Pēc EK atzinuma saņemšanas SPRK pieņems gala lēmumu attiecībā uz cConexus" sertificēšanu, skaidroja Irklis.

Lasīt vairāk

02. OIK sistēma zem "audita lupas"

Pērn rudenī Valsts policija pēc Ekonomikas ministrijas (EM) iesnieguma sākusi kriminālprocesu par iespējamu krāpšanos ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Kriminālprocess sākts par krāpšanas mēģinājumu lielos apmēros. Vēlāk EM informēja, ka šī gada pirmajā pusē plāno veikt obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas auditu, pārbaudot vairāk nekā 400 OIK saņēmēju. Audita laikā tiks identificētas riska jomas un tiks izstrādāti ieteikumi normatīvu pilnveidošanai.

EM sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK) un Būvniecības valsts kontroles biroju jau ir sākusi izstrādāt sistēmisku risinājumu OIK staciju auditam. Izvērtējot sistēmu kopumā, secināts, ka uzraugošajām iestādēm trūkst instrumentu tās kontrolei un uzraudzībai. Tāpēc EM izstrādāja grozījumus noteikumos, lai šo situāciju mainītu.

Grozījumos paredzēts noteikt, ka termiņš obligātā iepirkuma sākšanai ir trīs mēneši. Tāpat paredzēts noteikt, ka uzstādāmās jaudas slieksnis ir 50% no sākotnēji piešķirtās. Plānots arī ražošanas kvotas samazinājums atbilstoši faktiski uzstādītajai jaudai 2018.gada beigās. Grozījumos paredzēts arī paplašināts regulējums OIK saņēmēju staciju kontrolē - trīs reizes saīsināts pārkāpumu novēršanas termiņš, tiesības EM lemt par atļaujas atcelšanu pēc atkārtotiem brīdinājumiem un par būtiskiem pārkāpumiem, kā arī kontrole bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lasīt vairāk

03. Darbu sāk "Latvijas gāzes" meitasuzņēmums "Gaso"

Pērn decembrī sāka AS "Latvijas gāze" meitasuzņēmums AS "Gaso", par kura valdes priekšsēdētāju iecelta bijusī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome "Gaso" izsniedza licenci dabasgāzes sadalei.
Licence izsniegta uz 20 gadiem - no 2017.gada 7.decembra līdz 2037.gada 6.decembrim. Tas nozīmē, ka sadales pakalpojumus, kurus līdz tam sniedza "Latvijas gāze", turpmāk Latvijā nodrošinās "Gaso".

Līdz ar šīm izmaiņām "Latvijas gāze" zaudējusi nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu. Turpmāk "Gaso" akcionāriem, akciju pircējiem un netiešas līdzdalības ieguvējiem būs jāsaņem Ministru kabineta atļauja līdzdalības iegūšanai, ja tā sasniegs 10%, vai patiesā labuma guvēja nomaiņai, ja līdzdalība sasniedz 25%.

Lai nodrošinātu dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, "Latvijas gāze" tika reorganizēta sadalīšanas ceļā, nododot daļu mantas iegūstošajai kompānijai. Lai nodrošinātu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, "Gaso" bija jābūt iespējai vienlaikus ar minēto aktīvu pārņemšanu no "Latvijas gāzes" sākt dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanu. SPRK secināja, ka "Gaso" rīcībā ir visi aktīvi, lai nodrošinātu sadales pakalpojumu sniegšanu.

Lasīt vairāk

04. OIK atļauju skandāls sašūpo "Sadales tīkla" vadības krēslus

Pērn novembra sākumā pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļauju skandāla no amata atkāpās "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis, bet vēl pirms tam amatu atstāja valdes loceklis Rolands Lūsveris, kurš bija atbildīgs par pieslēgumu sistēmu.

Līdz jaunu valdes locekļu atlases procedūras noslēgumam "Sadales tīkla" valde strādās triju locekļu sastāvā, darbu turpinot Baibai Priedītei, Ingai Āboliņai un Raimondam Skrebam. Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja ir Priedīte, kura "Sadales tīkla" valdē strādā kopš 2016.gada.

Pagājušā gada beigās konkursā uz "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja amatu pretendēja 62 kandidāti, savukārt uz "Sadales tīkla" valdes locekļa amatu pieteicās 54 kandidāti. Pēc pieteikumu pārbaudes janvāra otrajā pusē sāksies atlases otrā kārta, kuras laikā "Latvenergo" un personāla atlases kompānijas "Amrop" veiks pretendentu intervijas. Tālākajā izvērtēšanas gaitā tiks vērtēts, vai kandidātu redzējums, pieredze, spējas un kompetence ir atbilstošas "Sadales tīkla" darbības pilnveides prasībām.

Lasīt vairāk

05. SPRK apstiprina elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības daudzgadu plānu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir apstiprinājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018.gada līdz 2027.gadam. "Augstsprieguma tīkla" izstrādātais plānošanas dokuments nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades sistēmas infrastruktūrā turpmākajiem desmit gadiem.

Kā nozīmīgākie attīstības plānā ietvertie pasākumi tiek minēti ieguldījumu projekti, kas nodrošinās Latvijas turpmāku integrāciju vienotajā Eiropas Savienības (ES) tirgū, veidojot spēcīgu elektroenerģijas tranzīta koridoru caur Baltijas valstīm un palielinot elektroapgādes drošumu reģionā, kā arī veicinot elektroenerģijas tirdzniecību.

Tuvāko trīs gadu laikā "Augstsprieguma tīkls" plāno sākt apakšstaciju "Daugavpils" un "Krustpils" rekonstrukcijas. Plānā ietverti nepieciešamie atjaunošanas darbi 330 kilovoltu (kV) elektropārvades līnijās "Viskaļi-Salaspils", "Viskaļi-Šauļi", "Aizkraukle-Salaspils" un "Grobiņa-Klaipēda", kurā nepieciešama zibensaizsardzības troses nomaiņa. Lai samazinātu 330 kVsadalnes radītos vides trokšņus, apakšstacijās "Viskaļi" un "Bišuciems" paredzēta autotransformatoru un reaktoru trokšņu slapēšanas sienu izbūve.

Lasīt vairāk

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

No Rīgas TEC atpirks OIK saistības

Valdība atbalstījusi Ekonomikas ministrijas priekšlikumu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sloga ierobežošanai, kas paredz piedāvāt elektrostacijām ar jaudu virs 100 megavatiem (MW) atteikties no 75% atbalsta OIK ietvaros, pretī saņemot vienreizēju kompensāciju. Šīs ir AS “Latvenergo” piederošās elektrostacijas Rīgas TEC-1 un TEC-2, kuru uzstādītā elektriskā jauda sasniedz attiecīgi 144 MW un 832,3 MW. Īstenojot garantētās maksas samazinājumu, nepieciešamais finansējums

Nozares neveiksmes

Saspīlējums lielajos enerģētikas projektos

Baltijas valstīm priekšā ir lieli starpvalstu projekti enerģētikas jomā – reģionālā dabasgāzes tirgus izveide un elektroapgādes sistēmas sinhronizācija ar Eiropas elektroapgādes sistēmu. Lietuva paziņojusi, ka iecere panākt vienošanos par Baltijas sašķidrinātās dabasgāzes tirgu, kas būtu devusi iespēju lūgt piešķirt Eiropas Savienības (ES) finansējumu Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa kuģa izpirkšanai, ir cietusi neveiksmi. Latvijas lēmums pieprasīt vairāk laika pārdomām nozīmē, ka

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Atbalsts nozarei

Brīvais gāzes tirgus pamazām uzņem apgriezienus
Latvijas brīvajā dabasgāzes tirgū gāzes tirgotāju mainījuši 350 lietotāji (situācija pēc 10. augusta). Vienlaikus vienam lietotājam var būt vairāki gazificētie objekti. Starp kopumā 33 tirgotājiem, kas reģistrējušies gāzes tirdzniecībai, lielākā daļa ir no Latvijas, taču pārstāvēta arī Igaunija, Lietuva, Vācija un Šveice. Noslēgts līgums ar vismaz vienu lietotāju ir sešiem tirgotājiem. Tirgū tiek piedāvāti dažādi produkti, piemēram, mainīgas cenas produkts, fiksētas cenas produkts, atvērts fiksētas cenas produkts (cena ir fiksēta, bet var tik mainīta, par to informējot lietotāju), kā arī finanšu instrumentiem piesaistītas cenas produkts – dabasgāzes tirdzniecības cena piesaistīta Eiropas biržu “forward” (nākotnes) cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena jūlijā svārstījusies no 17,01 līdz 20,52 eiro par megavatstundu. Lielākā gāzes patērētāja AS “Latvenergo” 2017. gada dabasgāzes portfelī 17% veido gāze, kas nav iegādāta no tradicionālā piegādātāja. Lielākoties attiecīgo daļu veido gāze no Lietuvas. Lai arī iespēja “Latvenergo” aptuveni sesto daļu gāzes iegādāties no citiem tirgotājiem ir pozitīva un veicina konkurenci, tomēr energokompānija bija cerējusi, ka pēc gāzes tirgus atvēršanas varēs sagaidāt lielākus piegādes apmērus – patlaban tie ir diezgan ierobežoti, un ir ļoti daudz darāmā no regulējuma nianšu viedokļa, lai dabasgāzes tirgus būtu efektīvs ne tikai gada vai mēneša tirgū, bet arī dienu un pat stundu tirgū. Tas attiecas, piemēram, uz nominācijas un renominācijas procesu kapacitātes rezervēšanai cauruļvados un Inčukalna gāzes krātuvē.

Izaicinājumi nozarē

Elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūrā 10 gados ieguldīs ieguldīs 445 miljonus eiro
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir apstiprinājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018. gada līdz 2027. gadam. Laika posmā no 2018. gada līdz 2027. gadam uzņēmums attīstībā plāno ieguldīt 445 miljonus eiro. “Augstsprieguma tīkla” izstrādātais plānošanas dokuments nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades sistēmas infrastruktūrā turpmākajiem 10 gadiem. Pieciem projektiem, kuru investīcijas 10 gadu periodā tiek lēstas 224 miljonu eiro apmērā, ir piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu no Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (“Connecting Europe Facility”) līdzekļiem.

Pārbaudīs Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu izolētu darbību
2019. gadā paredzēts veikt vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem ceļā uz Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu desinhronizāciju no Krievijas un Baltkrievijas un sinhronizāciju ar Eiropas energosistēmu – Baltijas valstu izolētas darbības testu, kas bija paredzēts triju Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru 2014. gadā apstiprinātajā darbības plānā. 2017. gada augustā ir pabeigts darbs pie plānotā testa tehnisko nosacījumu un veicamo priekšdarbu izpētes. Pētījumā, ko no 2017. gada janvāra līdz augustam veica starptautiskais konsultāciju uzņēmums “Tractebel Engineering”, analizēti dažādi iespējamie scenāriji izolētas darbības testam, ņemot vērā tādus aspektus kā atšķirības elektroenerģijas pieprasījumā, elektrostaciju un starpsavienojumu darbībā u.c. Pētījumā norādīts, ka labākais iespējamais testa veikšanas laiks ir 2019. gada vasara un līdz šim laikam nepieciešams veikt pētījumā norādītos tehniskos priekšnosacījumus visu trīs Baltijas valstu energosistēmās. Paredzams, ka, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, trīs Baltijas pārvades sistēmas operatori vienosies par vispiemērotāko pārbaudes scenāriju un konkrētu pārbaudes datumu.

Nozares skaitļos

Virsnozaru īpatsvars

Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR201420152016
Apkopoto uzņēmumu skaits 692 694 658
Darbinieku skaits, tūkst. 23 23 22
Peļņa, milj. EUR 164 285 288
Rentabilitāte, % 2.49 4.55 5.40
Apgrozījums, milj. EUR 6 590 6 248 5 325
Apgrozījuma izmaiņas -11.37 -5.18 -14.78
Lejuplādēt XLS

Virsnozares skaitļos

TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2016. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Enerģētika rādītāji par 2016 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2015 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir Latvenergo, AS, Circle K Latvia, SIA, ORLEN Latvija, SIA, Latvijas Gāze, AS, Sadales tīkls, AS. Industrijas nozares ir sekojošas: Degviela, Elektroenerģija un gāze, Siltumapgāde un ūdenssaimniecība

Nosaukums   Nozare 2016. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2015. g., %
2016. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. Latvenergo, AS
Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230 T. 80200400
Elektroenerģijas ražošana 513 563 -1.46 137 441 26.76% 1478
2. Circle K Latvia, SIA
Duntes 6, Rīga, LV-1013 T. 67088100
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība 368 163 2.79 21 009 5.71% 763
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2016 līdz 30.04.2017
3. ORLEN Latvija, SIA
Bauskas 58a, Rīga, LV-1004 T. 67103300
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība 356 054 -22.55 1 815 0.51% 8
4. Latvijas Gāze, AS
Vagonu 20, Rīga, LV-1009 T. 1855
Dabasgāzes apgāde 343 792 -12.05 40 388 11.75% 1271
5. Sadales tīkls, AS
Šmerļa 1, Rīga, LV-1006 T. 8403
Elektroenerģijas apgāde 315 697 8.01 2 0.00% 2554
6. NESTE LATVIJA, SIA
Bauskas 58a, Rīga, LV-1004 T. 66013355
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība 276 375 -32.15 9 666 3.50% 51
7. TransBaltic OIL, SIA
Gustava Zemgala gatve 76-11.st., Rīga, LV-1039
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība 176 053 -44.69 189 0.11% 16
8. Pirmas, SIA
Alīses 3, Rīga, LV-1046 T. 67070001
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība 146 146 1407.95 887 0.61% 64
9. RĪGAS SILTUMS, AS
Cēsu 3a, Rīga, LV-1012 T. 67017359
Siltumapgāde un siltumtīkli 145 599 -16.07 1 469 1.01% 940
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2015 līdz 30.09.2016
10. VIRŠI-A, AS
Aizkraukle, Kalna 17, Aizkraukles p., Aizkraukles n., LV-5101 T. 65133677
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība 116 975 9.7 1 066 0.91% 404

Viedokļi

Autors: Reinis Āboltiņš

Jaunas iespējas gāzes piegādātājiem un patērētājiem

No 2017. gada 3. aprīļa par aktīviem tirgus dalībniekiem kļuvušas visas juridiskās personas, tirgū var darboties vairāk nekā viens tirgotājs, un no monopoluzņēmuma AS “Latvijas gāze” 2016. gada decembrī nodalītas pārvades un uzglabāšanas funkcijas, tās nododot jaunizveidotam pārvades un uzglabāšanas sistēmu operatoram “Conexus Baltic Grid”. Vēl 2017. gada sākumā enerģijas nozares dalībnieki piesardzīgi prognozēja, ka tirgotāju skaits uzreiz pēc tirgus atvēršanas būs pavisam neliels. Taču drīz lasīt tālāk

Autors: Toms Nāburgs

Latvija pērn pēc vēja enerģijas kapacitātes noslīdējusi uz 62. vietu pasaulē

Jaunākais Pasaules Vēja enerģijas asociācijas nozares apskats par 2016. gadu, kas apkopo valstu datus par vēja enerģijas nozares izaugsmi, atklāj, ka pērn Latvija ar tās 68 megavatu (MW) vēja enerģijas jaudu ieņēma 62. vietu pasaulē, noslīdot no 59. vietas gadu iepriekš. Gada laikā Latviju pēc uzstādītās vēja enerģijas ražošanas kapacitātes apsteigušas Gvatemala, Šveice un Jamaika. Saskaņā ar nozares apskatu lielāko vēja enerģijas jaudu pagājušajā gadā sasniedza Ķīna – 168 730 MW, tai seko ASV lasīt tālāk