Ienākt

Autors: Jānis Baiks (Valmieras domes priekšsēdētājs ) Avots: LBGP

Atbalsts uzņēmējdarbībai ir prioritāte

Valmiera jau vēsturiski ir Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. Valmierā ir veicinoši apstākļi veiksmīga biznesa sākšanai, par ko liecina fakts, ka aktivitāte uzņēmējdarbībā ir augstāka, salīdzinot ar norisēm reģionā kopumā. Te darbojas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu, turklāt ir vērojama pozitīva dinamika – jaundibināto uzņēmumu ir vairāk par likvidētajiem. Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma piesaiste ir nozīmīgs atbalsts. Līdzekļus lielākoties ieguldām infrastruktūras un pilsētas izaugsmei atbilstošas kapacitātes inženierkomunikāciju attīstībā, kas ir būtisks priekšnoteikums uzņēmējdarbības veicināšanai. Regulāri tiekoties ar uzņēmējiem, analizējot viņu pieprasījumu un mūsu attīstības redzējumu, secinām, ka ES un valsts finansējuma piešķiršanas iespējas ir pilnveidojamas, lai sadarbības process būtu vienkāršāks, ieviešanas un rezultātu nosacījumi adekvāti un saistošie noteikumi taptu ātrāk. Izmantojot ES strukturālo fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus, 12 gadu laikā esam apguvuši gandrīz 100 miljonus eiro, realizējot projektus infrastruktūras attīstībā, izglītības iestāžu rekonstrukcijā, kā arī daudzdzīvokļu namu ēku siltināšanā. Vērtējot bezdarba līmeņa datus, Valmiera ir otrajā vietā aiz Rīgas. Mūsu izaicinājums ir darbaspēka piesaiste, un risinājumu meklējam, domājot par attīstību ilgtermiņā. Piemēram, Valmierā ir nepietiekams dzīvojamais fonds, kas kavē sasniegt pilsētas attīstības stratēģijā noteikto, tādējādi esam lēmuši par daudzdzīvokļu īres namu būvniecību. Pilsētā 2015. gadā reģistrēti 285 jaundzimušie valmierieši, bet mūžībā aizgājuši 198 valmierieši. Jau divus gadus vērojama pozitīva demogrāfiskā bilance. Demogrāfiskā slodze mums pašlaik ir 654 bērni, jaunieši un pensionāri uz 1000 strādājošajiem.

Viena no trim galvenajām vērtībām, kas noteikta Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.–2030. gadam, ir iedzīvotāji, nodrošinot labvēlīgus apstākļus personības izaugsmei un ģimenes labklājībai. Mūsu uzdevums ir rūpēties, lai Valmierā būtu dzīvošanai, strādāšanai, personības attīstībai un atpūtai labvēlīgi apstākļi. Liela nozīme ir saskaņotai darbībai dažādās jomās, piemēram, uzņēmējdarbības attīstībai un kvalificēta darbaspēka pieejamībai jābūt saistītai ar izglītības piedāvājumu. Mums ir darba vidē balstītas mācības, kas nodrošina iespēju apgūt ne tikai vispārējās izglītības programmās noteikto, bet arī specifiskas praktiskās zināšanas profesijā. Arī Vidzemes Augstskola nav tikai jauno speciālistu kalve. Pašvaldība un augstskola sadarbojas pētniecības jomā, piemēram, ļaujot analizēt darba tirgus tendences, uzņēmēju pieprasījumu, nākotnes vajadzības un attiecīgi noteikt mērķus un uzdevumus. Domājot par turpmāku uzņēmējdarbības vides attīstīšanu, 2015. gadā veicām pilsētas administratīvās teritorijas robežu grozīšanu. Valmieras pilsētas administratīvajai teritorijai tika pievienota līdz šim Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā zemes vienība "Industriālais parks". Šīs darbības mērķis ir veidot labvēlīgus apstākļus jaunu ražotņu izveidei, kā rezultātā tiks radītas darbavietas ne tikai valmieriešiem un tuvāko novadu iedzīvotājiem, bet arī citiem vidzemniekiem. Tāpat cerīgi skatāmies Valmieras Biznesa inkubatora darbībā, kas pašlaik ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras paspārnē. Inkubators līdz šim bijis veiksmīgs starta punkts mērķtiecīgiem cilvēkiem, radot 90 jaunus produktus un sniedzot atbalstu vairāk nekā 150 uzņēmumiem. Attīstītākās biznesa nozares Valmierā ir ķīmiskā un tekstilrūpniecība, metālapstrāde, pārtikas ražošana, tirdzniecība, būvniecība un mēbeļu ražošana. Mēs iestājamies par attīstību, tādējādi atbalsts uzņēmējdarbībai ir viena no pilsētas prioritātēm. To īstenojam, domājot par Valmieru kā par Vidzemes administratīvo, ekonomisko, rūpniecības, kā arī izglītības, sporta un kultūras centru. Tādi ir arī mūsu uzņēmēji – ar ilgtermiņa mērķiem un ar skatu nākotnē. Vai ir daudz pilsētu apmēram ar 25 000 iedzīvotāju, kurām ir meitas uzņēmums ASV, kā tas ir AS "Valmieras stikla šķiedra"? SIA "VALPRO" ražoto metāla degvielas kannu modes nams "Chanel" ir izmantojis par pamatu aksesuāru dizainā. Savukārt kabeļtelevīzijas tīkla MTV mājaslapas izstrādē piedalījies Vidzemes Augstskolas studentu radīts uzņēmums SIA "Wunderkraut Latvia". SIA "Daiļrade Koks" Valmieras ražotnē ir tapis piecus stāvus augsts grāmatu plaukts, kas pašlaik atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mums pat ir savi salāti, piens un alus. Lepojamies ar saviem uzņēmējiem, viņu ražoto produkciju un panākumiem, un mūsu pienākums ir strādāt pie tā, lai tie kļūtu vēl veiksmīgāki un atpazīstamāki.