Ienākt

Autors: Jānis Endele (zīmola "Kaija" ražotāja SIA "Karavela" līdzīpašnieks un mārketinga direktors) Avots: LBGP

Nākamgad plāno izaugsmi

Zivrūpniecības nozare 2016. gadā kopumā ir sākusi veiksmīgu jaunu eksporta tirgu apguvi ASV, Japānā, Ķīnā, kas pagaidām gan nevar vēl kompensēt zaudētos apjomus Krievijas tirgū, tomēr šiem tirgiem ir potenciāls līdzsvarot zaudēto tuvākajos divos, trīs gados. Protams, tas attiecas uz tiem uzņēmumiem, kas jaunajos tirgos jau ir iekļuvuši. Galvenā problēma Latvijas zivju pārstrādes nozarē ir tas, ka daudzi vēl joprojām tic Krievijas tirgus atkārtotai atvēršanai. Kamēr ražotājiem šī pārliecība būs, uzņēmumi nevarēs attīstīt tirdzniecību ar citām valstīm.

Nozarei kopumā 2016. gads nebija viegls, jo līdzās Krievijas tirgus zaudēšanai visu šo gadu turpinās valūtas vērtības kritums Uzbekistānā, Azerbaidžānā un citās šī reģiona valstīs, kas jau tā trūcīgo šo valstu patērētāju padarīja vēl trūcīgāku. Eksports uz trešajām valstīm samazinājies par 48%, bet lielākie noieta tirgi šajā valstu grupā joprojām ir Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Gruzija un Ukraina. Tomēr "Karavelai" šis gads kopumā ir labs, jo esam nostabilizējušies Rietumu tirgos. Pagājušajā gadā pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē eksports uz Eiropas Savienības valstīm mums kļuva par dominējošo – tas palielinājies par 30%, sasniedzot 16,9 miljonus eiro un veidojot 73% no eksporta apjoma. Nostiprinājām pozīcijas Zviedrijā, Dānijā, Lielbritānijā un Nīderlandē, savukārt 2016. gadā ar vienu inovatīvu produktu esam iekļuvuši Vācijas mazumtirdzniecības tīklā "Aldi", kā arī esam tuvu noslēgtam darījumam ar Japānu. Patlaban intensīvi strādājam pie jauniem produktiem un ar jauniem klientiem, lai 2017. gads atkal būtu ar izaugsmi. Par vienu no svarīgākajiem šā gada notikumiem var minēt to, ka esam sākuši eksportēt uz ASV, kas nākotnē varētu pavērt jaunas un visai plašas iespējas. Arī vietējā tirgū pārdošanas apjomi palielinājušies par 5%, sasniedzot 3,64 miljonus eiro un veidojot 12,5% no kopējā apgrozījuma. Zivrūpniecības nozare 2016. gadā kopumā ir sākusi veiksmīgu jaunu eksporta tirgu apguvi ASV, Japānā, Ķīnā, kas pagaidām gan nevar vēl kompensēt zaudētos apjomus Krievijas tirgū, tomēr šiem tirgiem ir potenciāls līdzsvarot zaudēto tuvākajos divos, trīs gados. Protams, tas attiecas uz tiem uzņēmumiem, kas jaunajos tirgos jau ir iekļuvuši. Galvenā problēma Latvijas zivju pārstrādes nozarē ir tas, ka daudzi vēl joprojām tic Krievijas tirgus atkārtotai atvēršanai. Kamēr ražotājiem šī pārliecība būs, uzņēmumi nevarēs attīstīt tirdzniecību ar citām valstīm. Nākamgad "Karavela" plāno turpināt investīcijas, jaunu ražošanas līniju iegādei un telpu remontam novirzot ap vienu miljonu eiro. Tiks uzstādīta jauna tunča konservu ražošanas līnijas, kā arī izveidota īpaša nodaļa, kas nodarbosies ar jaunu produktu izstrādi un tirgus izpēti. Plānojam, ka 2016. gadā mums būs vairāk nekā 30 miljonu eiro apgrozījumu, bet saražotās produkcijas apjoms tiks palielināts līdz 45 miljoniem konservu kārbu. Kāpinājums tiks panākts, pateicoties plāniem turpināt startēt iepirkumos Skandināvijas tirgos, kur šogad jau noslēgtie līgumi ir par lielākiem apjomiem nekā 2015. gadā, bet par salīdzinoši zemākām cenām. Tāpat šogad plānots kāpināt pārdošanas apjomus pārējos rietumvalstu tirgos. Savukārt 2017. gadā ļoti nozīmīga būs dalība jau ierastajās industrijas izstādēs. Plānojam, ka nākamgad "Karavelai" vajadzētu atgriezties pie izaugsmes, un ir plāns tuvākajos gados ražošanas apjomu dubultot.