Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ludzas novads

Blonti, "Domes nams", Blontu p., Ludzas n., LV-5706
Blonti, "Domes nams", Blontu p., Ludzas n., LV-5706
Vienības 53, Kārsava, Ludzas n., LV-5717
Raiņa 16, Ludza, Ludzas n., LV-5701
Raiņa 13, Zilupe, Ludzas n., LV-5751
Cibla, Ciblas p., Ludzas n., LV-5709
Līdumnieki, Līdumnieku p., Ludzas n., LV-5719
Pušmucova, Pušmucovas p., Ludzas n., LV-5742
Zvirgzdene, Zvirgzdenes p., Ludzas n., LV-5752
Zvirgzdene, Zvirgzdenes p., Ludzas n., LV-5752
Goliševa, Goliševas p., Ludzas n., LV-5704
Malnava, Malnavas p., Ludzas n., LV-5750
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone