Irēna Emilia Švilpe

Valsts prezidenta padomnieki, Valsts prezidenta padomniece ekonomikas politikas jautājumos
Adrese Pils laukums 3, LV 1900, Rīga
Tālrunis 67092106