Daina Bāra

Bijušo Valsts prezidentu sekretāri, Andra Bērziņa sekretāre
Adrese Pils laukums 3, LV 1900, Rīga
Tālrunis 67092186