Saeima un valdība

Edgars Rantiņš Rīgas plānošanas reģions, administrācijas vadītājs

67226430

Karīna Miķelsone Ādažu novada Dome, domes priekšsēdētāja

67398053

Raimonds Garenčika Carnikavas pagasta pārvalde, izpilddirektors

29221475

Karīna Miķelsone Administrācija, domes vadība, priekšsēdētāja vietniece

28334197

Imants Krastiņš Administrācija, domes vadība, priekšsēdētāja vietnieks

29966388

Guntis Porietis Administrācija, domes vadība, izpilddirektors

67997585

Jevgēnija Sviridenkova Administrācija, Kanceleja, vadītāja

67996500

Mārtiņš Staķis Rīgas domes priekšsēdētājs

80000800

Indra Riņķe Rīgas domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja palīdze - sekretāre

67012222

Inita Henilane Attīstības un investīciju daļa, vadītāja

67997300

Evija Celma Priekšsēdētāja birojs, priekšsēdētāja biroja vadītāja

67026303

Bāriņtiesa

67997246

Gints Knoks Priekšsēdētāja birojs, priekšsēdētāja padomnieks politiskajos jautājumos

67026219

Iveta Mežīte Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

67997246