Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ilūkstes novads / Ilūkstes novada pašvaldības pakļautības iestādes

Bebrene, "Pagastmāja", Bebrenes p., Ilūkstes n., LV-5439
Bebrene, Bebrenes p., Ilūkstes n., LV-5439
Bebrene, "Pagastmāja", Bebrenes p., Ilūkstes n., LV-5439
Dviete, Dvietes p., Ilūkstes n., LV-5441
Dviete, Dvietes p., Ilūkstes n., LV-5441
Eglaine, Stendera 7, Eglaines p., Ilūkstes n., LV-5444
Eglaine, Stendera 7, Eglaines p., Ilūkstes n., LV-5444
Zemgales 6a, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Jēkabpils 5a, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 12, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 12, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 12, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Stadiona 1, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Jēkabpils 10a, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Raiņa 49, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes n., LV-5471
Stadiona 1, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Pašuliene, Šēderes p., Ilūkstes n., LV-5447
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone