Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Kurzeme

Apriķi, "Tebrenieki", Lažas p., Aizputes n., LV-3455
Cīrava, "Gaismas", Cīravas p., Aizputes n., LV-3453
Cīrava, "Tautas nams", Cīravas p., Aizputes n., LV-3453
Dzērves skola, Cīravas p., Aizputes n., LV-3453
Kazdanga, Liepu gatve 6, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Kalvene, Skolas 21, Kalvenes p., Aizputes n., LV-3443
Kalvene, Skolas 3, Kalvenes p., Aizputes n., LV-3443
Kalvene, Skolas 1, Kalvenes p., Aizputes n., LV-3443
Kazdanga, Pils gatve 4, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Kazdanga, Pils gatve 4, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Kazdanga, Pils gatve 2, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Kazdanga, Jaunatnes gatve 1, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Kazdanga, Pils gatve 2, Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Padure, "Skola", Lažas p., Aizputes n., LV-3456
Padure, "Skola", Lažas p., Aizputes n., LV-3456
Ziedu 7, Aizpute, Aizputes n., LV-3456
Kazdanga, "Kazdangas pamatskola", Kazdangas p., Aizputes n., LV-3457
Zvaigžņu 6, Aizpute, Aizputes n., LV-3456
Cīrava, "Bērnudārzs", Cīravas p., Aizputes n., LV-3453
Ziedu 7, Aizpute, Aizputes n., LV-3456
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone