Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ciblas novads

Blonti, "Domes nams", Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Blonti, "Domes nams", Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Līdumnieki, Līdumnieku p., Ciblas n., LV-5719
Pušmucova, Pušmucovas p., Ciblas n., LV-5742
Zvirgzdene, Zvirgzdenes p., Ciblas n., LV-5752
Zvirgzdene, Zvirgzdenes p., Ciblas n., LV-5752
Blonti, "Domes nams", Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone