Saeima un valdība

Ivita Krapāne Ilūkstes apvienības pārvalde, Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

65462066, 28659469

Reinis Līcis Ilūkstes apvienības pārvalde, Būvvalde, būvinženieris

65462568, 29349049

Sanita Plone Ilūkstes apvienības pārvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

65447864, 29297586

Ingūna Svarāne Ilūkstes apvienības pārvalde, Sociālais dienests, vadītāja

65463318

Ivars Smans Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vadītājs

65476740

Janita Zarakovska Izglītības pārvalde, vadītāja

65476830

Ilze Ondzule Īpašuma nodaļa, nodaļas vadītāja

65476739

Andris Pļaskota Juridiskā nodaļa, vadītājs

65422233

Olga Sokolovska Komunālās saimniecības nodaļa, vadītāja

65422235

Ināra Mukāne Kultūras pārvalde, vadītāja

65476832, 29191840