Saeima un valdība

Aleksandrs Bartaševičs Rēzeknes valstspilsētas Dome, domes priekšsēdētājs

64607600

Aleksejs Stecs Domes vadība, priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos

64607680

Lidija Ostapceva Domes vadība, priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

64607608

Raimonds Olehno Domes vadība, izpilddirektors

64607602

Nataļja Jupatova Ārējo sakaru nodaļa, vadītāja

64607686

Bāriņtiesa

64607654

Tatjana Sudnika Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

64607654, 25415523

Būvvalde

64607627

Ilvija Pastare Būvvalde, vadītāja

64607627

Gunta Rēvalde Centralizētās grāmatvedības nodaļa, vadītāja, galvenā grāmatvede

64607617

Vjačeslavs Tokarevs Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa, vadītājs

64607659

Inese Upeniece Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

64622929

Velta Vekšina Finanšu pārvalde, vadītāja

64607640