Saeima un valdība

Sergejs Maksimovs Balvu novada Dome, domes priekšsēdētājs

64522337

Sarmīte Tabore Baltinavas apvienības pārvalde, vadītājas p.i.

64521227, 28399183

Arnita Pugača Rugāju apvienības pārvalde, vadītājas p.i.

27832856

Oļegs Kesks Viļakas apvienības pārvalde, vadītāja p.i.

64507224, 29289480

Andris Ķerāns Balvu pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

26118122

Skaidrīte Saleniece Bērzkalnes pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

28139661

Biruta Bogdane Bērzpils pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

20223100

Anastasija Gabrāne Briežuciema pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

26633595

Iveta Socka-Puisāne Krišjāņu pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

29447351

Artūrs Luksts Kubulu pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

29138702