Saeima un valdība

Edgars Mekšs Ludzas novada Dome, domes priekšsēdētājs

65707401

Ināra Sprudzāne Ciblas apvienības pārvalde, vadītāja

65700894

Andris Valeinis Briģu pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729853

Miervaldis Trukšāns Ciblas apvienības pārvalde, Ciblas pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729046

Miervaldis Trukšāns Ciblas apvienības pārvalde, Līdumnieku pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729046

Valentīna Trukšāne Ciblas apvienības pārvalde, Pušmucovas pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

65728104

Ināra Sprudzāne Ciblas apvienības pārvalde, Zvirgzdenes pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

65700894

Antoņina Sjakste Cirmas pagasta pakalpojumu centrs, vadītājas p.i.

65729300