Nevis resurss, bet vērtība – kas jāņem vērā darbinieku piesaistē?

2_2.jpg

Darbinieku meklēšana, iesaiste kolektīvā un motivēšana ir viena no galvenajām rūpēm, ar ko saskaras uzņēmumu un organizāciju vadītāji visā pasaulē. Gluži vienkārši – motivētu, atvērtu, gudru un konkrētajam amatam profesionāli atbilstošu cilvēku ir salīdzinoši maz, un konkurence par viņu piesaisti, īpaši vadības līmeņa amatos, pieaug. 

Arī Baltijas valstīs profesionālu darbinieku pieejamība pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no galvenajām uzņēmēju “galvassāpēm” – SEB bankas šoruden veiktā uzņēmumu finanšu direktoru aptauja liecina, ka šo par problēmu uzskata 29% uzņēmēju Latvijā un Igaunijā, un 41% respondentu Lietuvā. (1.) Grūtības piesaistīt darbiniekus ir risks, kas apdraud uzņēmuma attīstību, jo tehnoloģiskās un automatizācijas iespējas bieži vien ir izsmeltas (vai konkrētajā biznesā nav pilnībā piemērojamas), un tieši darbinieku trūkums kļūst par ierobežojošu faktoru. Lai šādos apstākļos nepieļautu kļūdas darbinieku atlasē un piesaistē, uz pamatjautājumiem – ko vēlas šodienas darbinieks, un kādus cilvēkus savā komandā gribam redzēt mēs paši – atbildes sniedz personāla atlases uzņēmuma “Human Source” valdes priekšēdētājs Artūrs Bļinovs un “Human Source” projektu vadītājs Krišjānis Klāvs Jurkāns.

Ko vēlas mūsdienīgs darbinieks?

Viens no būtiskākajiem aspektiem, konkurējot par profesionāla darbinieka piesaisti, ir uzņēmuma vai organizācijas gatavība demonstrēt, kāds ir tās mērķis un vērtības, kāda būs cilvēka loma organizācijā, un kā šis cilvēks palīdzēs sasniegt minēto mērķi. Cilvēki sagaida, ka viņos saskatīs vērtību un liks to lietā, nevis uztvers par darba resursu, kam ir “jāstrādā” sava alga. Šis ir ļoti nozīmīgs aspekts ne tikai darbinieka piesaistes procesā, bet arī noturīgu ilgtermiņa attiecību veidošanā. Cilvēks būs motivēts tad, ja sapratīs, kāda ir viņa loma kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanā, kādas vērtības ir nozīmīgas kolektīvam, kurā jaunais darbinieks nonāks. 

Tas, ko novērojam kā personāla piesaistes konsultanti, – vadītājiem bieži šķiet, ka darbinieka piesaiste beidzas līdz ar līguma parakstīšanu. Tomēr ir būtiski ievadīt jauno darbinieku tieši jūsu organizācijā. Primāri, protams, izskaidrojot konkrētos darba pienākumus un atbildības, taču izrunājot arī visu pārējo, kas palīdzēs saprast, kāda veida organizācijā cilvēks ir nonācis, kādi būs viņa kolēģi un vadītāji. Šāds “ievada kurss” ietaupīs laiku, jo jaunā kolēģa iestrādāšanās process būs daudz veiklāks. 

Ko meklē vadītāji?

Par vienu no būtiskākajām kvalitātēm ir kļuvusi cilvēku motivācija. Cik ļoti šis cilvēks patiešām grib pie mums strādāt, grib apgūt ko jaunu, grib attīstīties kopā ar mums? Šis ir jautājums, kam parasti pakārtojas viss pārējais. Raksturīga īpašība cilvēkiem (izteiktāka tieši latviešiem), kas ieņem speciālistu amatus, ir visai pasīva attieksme. Speciālistam ir grūtības pāriet uz vadošu amatu, jo iepriekš nav strādāts pie sevis pilnveidošanas, nav veidoti kontakti, fokusējoties uz vienu kritēriju – algu. Tas parasti noved pie tā, ka cilvēks nevar profesionāli izaugt, jo nav atvērts jaunām pieredzēm. Tāpēc vēl viena svarīga kompetence ir atvērtība jaunām lietām – ja tās nav, tad ir grūti attīstīt sevi un pārējos.

Ja runa ir par kandidātiem uz vadošiem amatiem, īpaši nozīmīga kvalitāte ir stratēģiskais redzējums par konkrēto nozari un uzņēmumu. Tā ir būtiska kompetence, lai varētu identificēt, kas ietekmē biznesa procesus un rezultātu. Vadītājam būs svarīga arī komunikācijas prasme ar darbiniekiem – cik lielā mērā viņš vai viņa saprot cilvēkus, saprot to, ko viņi jūt un domā. Attiecībā uz vadītājiem svarīgs ir arī “emocionālais intelekts”, proti, spēja ielikt sevi savu kolēģu “kurpēs”, izprast savas un kolēģu emocijas, lai efektīvi vadītu komandas biedrus un spētu viņus motivēt jaunu virsotņu sasniegšanai.

Te jāpiemin arī spēja pielāgoties dažādām pārmaiņām, spēja reaģēt un saprast, ka tādi veidi vai pieejas, ko izmantojām kādreiz, šobrīd vairs neder. Ir jāmainās. Šis aspekts sasaucas ar diviem citiem, ko vadītāji ļoti vēlas saskatīt savos potenciālajos kolēģos, – tā ir vēlme un apņemšanās nepārtraukti mācīties, un tā ir spēja saskatīt, kā digitālās iespējas var palīdzēt kļūt uzņēmumam vai organizācijai efektīvākai.

Ceļš pie viena – īstā – kandidāta

Viens no svarīgākajiem posmiem īstā kandidāta atrašanā ir pretendentu personību vērtējums. Tradicionālajā intervijā var nojaust to, kādas personības iezīmes kandidātam piemīt, taču, lai gūtu pamatotāku un plašāku “bildi”, “Human Source” personāla atlases komanda savā ikdienas darbā izmanto arī sadarbības partnera izstrādātu personības aptauju – UNLOCK testu. Tas ir īpaši personības vērtējumam veidots un zinātniski pārbaudīts tests, kas atspoguļo cilvēka uzvedības iezīmes. Vienlaikus darbā izmantojami arī citi testi, kas atklāj dažādas kandidāta spējas (atmiņu, loģiskās domāšanas prasmes, precizitāti, uzmanību u.c.). Jāņem vērā, ka visas aptaujas nevar pielāgot visiem amatiem, līdz ar to tests ir piemērojams individuāli. Cilvēkus, kuri kandidē uz vadošiem amatiem, savā atlases procesā aicinām pildīt arī līderības testu.

Nozīmīgs posms ir atsauksmju apkopošana, kur savā darbā izmantojam 360 grādu pieeju, gūstot atsauksmi no vadītāja, kolēģa un padotā, vienlaikus ņemot vērā Datu aizsardzības regulas prasības, – kandidāts ir tas, kurš sniedz mums atsauksmju devēju kontaktus un par to viņus informē. Saliekot kopā visas sastāvdaļas – CV, motivācijas vēstuli, personības aptauju, kognitīvo spēju testu, atsauksmju rezultātus, kompetenču intervijas rezultātus –, iegūstam visai plašu redzējumu par to, kāds cilvēks ir ieradies uz interviju. Šāds atlases process, protams, aizņem vairāk laika nekā viena darba intervija (aptuveni 60–65 dienas), taču mūsu pieredze liecina, ka piemērotāko kandidātu nevar uzminēt – ir vajadzīga pārbaudīta un strukturēta pieeja, kas prasa zināmu laiku.

Digitālie rīki personāla atlasē un vadībā

Digitālās iespējas mūsdienās nāk talkā gan personāla atlasē, gan mikroklimata novērtēšanā darba kolektīvā. Mūsu darbā arī šeit palīdz UNLOCK testu platforma, kas ļauj darbiniekus novērtēt ne tikai individuāli, bet arī saprast to, kā cilvēki sastrādājas komandā. Ar aptauju palīdzību varam novērtēt organizācijas darbinieku apmierinātību, salīdzinot tos ar vidējiem rādītājiem Eiropā, vidējo rādītāju konkrētā nozarē vai iepriekš veiktām aptaujām konkrētā organizācijā. Dati ir pieejami uzreiz, turklāt UNLOCK testa īpaši veidots algoritms sniedz arī reālus ieteikumus, ko organizācija varētu darīt labāk. 

Savukārt darbinieku piesaistes procesā mākslīgais intelekts (MI), piemēram, var vienlaikus sazināties ar lielu kandidātu skaitu, sagatavot tekstus sludinājumiem, interviju atšifrējumus. Pasaulē tiek izmantoti CV skenēšanas instrumenti, kas apstrādā ļoti lielu CV skaitu un pēc atslēgvārdiem meklē piemērotākos. Tā ir pamata informācijas apstrāde, ar kuru tālāk strādā mūsu personāla atlases speciālists. Visticamāk, arī pirmo interviju drīzumā būs spējīgs veikt MI. Tomēr digitālo rīku iesaistei ir blakne – cilvēki nevēlas justies kā resurss, kuru uzrunā bezpersonisks robots, bet grib aprunāties ar tās organizācijas pārstāvi, kurā gribētu strādāt. Šeit veidojas zināma pretruna – no vienas puses, apzināmies, ka cilvēks grib justies kā vērtība, no otras puses, notiek automatizācija, kas ir solis bezpersoniskas komunikācijas virzienā.

Digitālās iespējas ļauj daudzus procesus paveikt vēl ātrāk un precīzāk, taču darbinieku piesaiste un ilgtermiņa sadarbības izveide paliek prasmīgu vadītāju un personāla speciālistu rokās. Tieši no viņu lēmumiem būs atkarīgs tas, vai uzņēmums (organizācija) pēc dažiem gadiem kļūs konkurētspējīgāka un būs iekārojama darba vieta aizvien jauniem darbiniekiem.

Ar gadu desmitos uzkrāto pieredzi un dalību lielā daļā no sarežģītiem un stratēģiski svarīgiem personāla atlases projektiem uzņēmums “Human Source” veic visaptverošu darbinieku novērtējumu un nodarbojas ar vadītāju, augsta līmeņa speciālistu un ekspertu piemeklēšanu uzņēmumiem un organziācijām, kā arī konsultē tos iekšējās produktivitātes uzlabošanā. 

Mūsu speciālisti ar ilggadēju un daudzveidīgu pieredzi personāla atlasē un novērtēšanā palīdzēs aizpildīt augsta līmeņa amatu pozīcijas ar prasmīgiem un zinošiem kandidātiem, kas izcili iederas uzņēmuma komandā un izprot industrijas specifiku. Ieskatieties www.humansource.lv!

 

Avots: 1. https://www.seb.lv/info/biznesa-zinas/seb-aptauja-uznemeju-vidu-piesardzigi-optimistisks-skats-uz-biznesa-izaugsmi