Latvijas biznesa gada pārskats

Latvijas biznesa gada pārskats 2023

Kuldīgas novadā attīstās tūrisms un radošās industrijas

Inese Astaševska (Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja)
Katram novadam ir sava specializācija, mūsu novada lielākā vērtība ir Kuldīgas vecpilsēta. Mēs esam izpildījuši savu mājas darbu, lai Kuldīga tiktu ierakstīta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tādēļ Kuldīgas novada uzņēmējdarbības attīstības ceļš noteikti ir un būs tūrisms. Pašvaldība turpinās mērķtiecīgi meklēt iespējas piesaistīt papildus investīcijas, kas veicinātu nozares attīstību.

Katram novadam ir sava specializācija, mūsu novada lielākā vērtība ir Kuldīgas vecpilsēta. Mēs esam izpildījuši savu mājas darbu, lai Kuldīga tiktu ierakstīta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tādēļ Kuldīgas novada uzņēmējdarbības attīstības ceļš noteikti ir un būs tūrisms. Pašvaldība turpinās mērķtiecīgi meklēt iespējas piesaistīt papildus investīcijas, kas veicinātu nozares attīstību. Jau pašlaik redzam, ka tradicionālās Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare, lauksaimniecība, transports un loģistika, arvien lielāku lomu ieņemot tūrismam un radošajām industrijām. Kafejnīcas un dizaina viesnīcas, nelieli ģimenes uzņēmumi, kas cep maizi, ražo plastilīnu, kombuču un pat sauso saldējumu, Kaļķu ielas kvartāls, kur darbojas vairāki novada uzņēmēji, piedāvājot baudīt ne tikai savu produkciju, bet arī dažādus koncertus un mākslas performances – tā ir Kuldīgas uzņēmēju pieeja, kā stāstu par novada vērtībām aiznest līdz iedzīvotāju un viesu sirdīm. Arvien meklējam radošus veidus, kā novada vārdam izskanēt iespējami plaši. Pēc izaicinošajiem pandēmijas gadiem uzņēmējdarbības vide Kuldīgas novadā saglabājas stabila – ir vairāki drosmīgi uzņēmēji, kuri savu darbību sāka tieši kovida laikā un veiksmīgi turpina to arī pašlaik. Pozitīvi signāli iezīmējušies pēdējo gadu laikā, kad novērojama aktīvāka jauno uzņēmumu ienākšana tirgū un uzņēmējdarbības paplašināšana. Investējot attīstībā un jaunu ražotņu atvēršanā, aktīvi modernizē un darbību izvērš Kuldīgas novada lielie uzņēmēji – ieguldot vairākus miljonus eiro SIA “Vēvers” būvē jaunu ražošanas cehu un biroja telpas, SIA “Stiga RM” plāno sākt dzīvojamās ēkas būvniecību, A/S “Latvijas finieris” būvē finiera ražošanas cehu. Arī pašvaldība turpina mērķtiecīgi ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā – vērienīgu pārbūvi Kuldīgā piedzīvo piecas ielas pilsētas industriālā rajonā gandrīz divu kilometru garumā, ar grantu konkursiem veicinām jauno uzņēmumu attīstību un meklējam iespējas piesaistīt papildu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai.