Apraksts


SIA "Latvijasmernieks.lv" ir dibināta 2005. gadā un ir vadošais uzņēmums zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Uzņēmums piedāvā zemes ierīcības, topogrāfiskās uzmērīšanas un projektēšanas pakalpojumus, kā arī inženierģeodēziskos, ģeoloģiskos darbus un aerofotogrammetriju. Tuvāk zemei!

Nozare


Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija. Ceļu un tiltu būve, uzturēšana. Ģeoloģiskā izpēte

Atslēgvārdi


Mērnieka darbi, mērnieki, mērnieks, mērniecības pakalpojumi, mērnieku pakalpojumi, mērnieka pakalpojumi, mērniecības birojs. Zemes ierīcība, zemes ierīcības projekts, zemes ierīcības projekti. Zemes mērniecība, zemes mērnieks, zemes mērnieki. Mērniecība, mērniecības darbi. Topogrāfija, topogrāfiskie darbi, topogrāfijas darbi, topogrāfijas pakalpojumi, topogrāfs, topogrāfiskā izpēte, topogrāfiskais plāns, topogrāfiskie plāni, topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfisko plānu izstrāde, topo karte. Ūdensvadu projektēšana, ūdensvads. Kanalizācijas projektēšana, kanalizācija, ūdensapgāde un kanalizācija. Ģeodēzija, ģeodēziskie darbi, ģeodēzists, ģeodēzijas pakalpojumi, ģeodēziskā izpēte. Zemes kadastrālā uzmērīšana, kadastrālā uzmērīšana, zemes mērīšana, zemes uzmērīšana, uzmērīšana. Zemes robežu uzmērīšana, zemes robežu apsekošana, zemes robežu atjaunošana, zemes robežu plāni, zemes robežu noteikšana. Robežplāns, robežplāni, robežu plāni, robežu uzmērīšana, robežu nomērīšana, robežu nospraušana. Zemes īpašumu sadalīšana un apvienošana, zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projekta izstrāde, zemes instrumentālā uzmērīšana. Zemesgrāmata. Plānu izgatavošana. Mērniecības instrumentu noma. Optiskais nivelieris. Elektroniskais tahimetrs. Divfrekvenču GPS uztvērējs. Ģeodēzisko atbalstpunktu tīklu ierīkošana, ģeodēzisko atbalstpunktu tīklu ierīkošana, izmantojot gps. Karjeru izstrādes, karjeru izpēte. Zemes darbu apjoma aprēķināšana, zemes darbi. Tilpuma aprēķins. Nivelēšana. Ģeodēzija. Inženierģeodēzija, inženierģeodēziskie darbi. Ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi, kartogrāfija, kartogrāfs. Detālplānošana, detālplānojums, detālplānojumi. Projekti. Sadale. Inženierkomunikāciju izpilduzmērīšana, izpilduzmērījumi, izpilduzmērījumu veikšana, izpildmērījumi. Izpildshēmas. Būvju un robežu nospraušana, robežu noteikšana, būvasu nospraušana, ēku būvasu nospraušana, ēku būvasis, būvasis. Zemes transformācija. Atbalsta punkts. Atbalsta punkti. Robežzīmju atjaunošana, robežzīmes. Ceļu projektēšana, ceļi, ceļu meliorācijas projektēšana, ceļu meliorācija, autoceļu izbūve, ielu izbūve, stāvlaukumu izbūve. Nodošana ekspluatācijā. Hidrobūvju apsekošana, hidrobūvju zemūdens apsekošana. Dīķu projektu izstrāde, dīķu projekti, dīķu uzmērīšana. Meža zemes uzmērīšana, meža zeme. Derīgo izrakteņu licences. Platības uzmērīšana un plānu sagatavošana, platību uzmērīšana, platību nospraušana. 3D, 3D uzmērīšana. Lāzerskanēšana, lāzerskeneris. Aerofotogrammetrija. Aerofoto. Ortofoto. Ortofotografēšana, ortofotografēšanas pakalpojumi.
Vairāk

Attēli


Atrašanās vieta


Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone