Saeima un valdība. Informatīvs izdevums

Ieva Siliņa IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietniece

67105426

Kārlis Šadurskis IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietnieks

67105863

Līga Lukšo IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA, galvenā referente

67026015

Edmunds Cepurītis MĀJOKĻU UN VIDES KOMITEJA, komitejas priekšsēdētājs

67026213

Selīna Vancāne MĀJOKĻU UN VIDES KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietniece

67012921

Uģis Rotbergs MĀJOKĻU UN VIDES KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietnieks

67026058

Aija Avotiņa MĀJOKĻU UN VIDES KOMITEJA, galvenā referente

67026213

Olafs Pulks SATIKSMES UN TRANSPORTA LIETU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētājs

67026208

Agnese Logina SATIKSMES UN TRANSPORTA LIETU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietniece

67012921

Miroslavs Kodis SATIKSMES UN TRANSPORTA LIETU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietnieks

67012921

Dace Ģertrūde Paulīte SATIKSMES UN TRANSPORTA LIETU KOMITEJA, galvenā referente

67026209

Linda Ozola DROŠĪBAS, KĀRTĪBAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja

67012222

Laima Geikina DROŠĪBAS, KĀRTĪBAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietniece

67012921

Uģis Rotbergs DROŠĪBAS, KĀRTĪBAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietnieks

67026058

Ieva Valdmane DROŠĪBAS, KĀRTĪBAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA, galvenā referente

67105940

Ilgvars Brakovskis DROŠĪBAS, KĀRTĪBAS UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA, galvenais referents

67026233

Juris Dumpis ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, komisijas priekšsēdētājs

67026178

Ludmila Lūse ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, priekšsēdētāja vietniece

67026691

Kristīne Nusberga ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, priekssēdētāja vietniece

67012053

Ilona Hirša ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, priekšsēdētāja palīdze

67026179