Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas domes vadība un centrālā administrācija / Komitejas
Finanšu un administrācijas lietu komiteja Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Sociālo jautājumu komiteja Mājokļu un vides komiteja
Pilsētas attīstības komiteja Satiksmes un transporta lietu komiteja
Pilsētas īpašuma komiteja Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone