Saeima un valdība

Ieva Eglīte Metodikas nodaļa, nodaļas vadītāja

67105240

Anna Kaleri Metodikas nodaļa, metodikas eksperte

67105225

Linda Mālniece Metodikas nodaļa, metodikas eksperte

67012288

Lelde Lišmane Metodikas nodaļa, metodikas eksperte

67037312

Linda Grebeža Metodikas nodaļa, metodikas eksperte

67105698

Andris Lišmanis Komercdarbības koordinācijas nodaļa, nodaļas vadītājs

67181535

Elga Šēra Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa, nodaļas vadītāja

67012317

Diāna Zaķe Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa, galvenā referente

67012322

Agnis Karlsons Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa, galvenais referents

67013536

Anita Ermansone Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa, metodikas eksperte

67012226

Baiba Buka-Vaivade ĀRLIETU PĀRVALDE, pārvaldes direktore

67012906

Sandra Liepiņa Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļa, nodaļas vadītāja

67105776

Marika Barone Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļa, vadītaja vietniece

67105652

Sandra Inkēna Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļa, projektu koordinatore

67026807

Linda Puķīte Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļa, projektu koordinatore

67105810

Sanita Bārtule Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļa, projektu koordinatore

67105442

Dace Štroberga Sadraudzības pilsētu nodaļa, nodaļas vadītāja

67026146

Ieva Kalniņa Sadraudzības pilsētu nodaļa, nodaļas vadītāja vietniece

67026159

Laura Lapiņa Sadraudzības pilsētu nodaļa, projektu koordinatore

67026235

Viktors Buļs Protokola nodaļa, nodaļas vadītājs

67026149