Smiltenes nov.

Atrasti 2614 uzņēmumi, tai skaitā Smiltenes mūzikas skola, Grundzāles pamatskola un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
G
L
P
R
S
T
V

Smiltenes mūzikas skola

Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Palsmanes pamatskola

"Pamatskola", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Launkalnes sākumskola

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Gaujienas pamatskola

"Gaismas" – 2, Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., LV-4339

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

"Gaismas" – 1, Gaujiena, Gaujienas pag., Smiltenes nov., LV-4339

Smiltenes novada speciālā pamatskola

"Speciālā internātskola", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Raunas novada vēlēšanu komisija

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

Trapenes sākumskola

"Skola", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Trapenes pagasta pārvalde

"Pagastnams", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

"Bitītes", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Bērnu un jauniešu centrs

Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Galdnieku iela 10B, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Grundzāles pagasta pārvalde

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713
+