Smiltenes nov.

Atrasti 2042 uzņēmumi, tai skaitā Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte", Launkalnes pagasta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
G
L
P
R
S
T
V

Launkalnes pagasta pārvalde

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Launkalnes sākumskola

Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

Smiltenes mūzikas skola

Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes mākslas skola

Vaļņu iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Galdnieku iela 10B, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes novada Centrālā administrācija

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes novada Raunas pagasta pārvalde

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

"Bitītes", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Trapenes pagasta pārvalde

"Pagastnams", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Trapenes sākumskola

"Skola", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Variņu pagasta pārvalde

Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726

Virešu pagasta pārvalde

"Vecvireši", Vireši, Virešu pag., Smiltenes nov., LV-4355

Bērnu un jauniešu centrs

Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131
+