Smiltenes nov.

Atrasti 2477 uzņēmumi, tai skaitā ARI TEV, Biedrība, Trapenes pagasta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

A
B
D
G
L
P
R
S
T
V

ARI TEV, Biedrība

Ezera iela 10, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Trapenes pagasta pārvalde

"Pagastnams", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Trapenes sākumskola

"Skola", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Palsmanes pamatskola

"Pamatskola", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Smiltenes novada Pašvaldības policija

Pils iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes novada Būvvalde

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

"Bitītes", Trapene, Trapenes pag., Smiltenes nov., LV-4348

Bērnu un jauniešu centrs

Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

Raunas novada vēlēšanu komisija

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131

Smiltenes novada Centrālā administrācija

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Smiltenes novada speciālā pamatskola

"Speciālā internātskola", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs

Galdnieku iela 10B, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Grundzāles pagasta pārvalde

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713

Smiltenes mākslas skola

Vaļņu iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
+