Saeima un valdība

Andris Valeinis Briģu pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729853

Miervaldis Trukšāns Ciblas apvienības pārvalde, Ciblas pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729046

Miervaldis Trukšāns Ciblas apvienības pārvalde, Līdumnieku pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729046

Valentīna Trukšāne Ciblas apvienības pārvalde, Pušmucovas pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

65728104

Ināra Sprudzāne Ciblas apvienības pārvalde, Zvirgzdenes pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

65700894

Antoņina Sjakste Cirmas pagasta pakalpojumu centrs, vadītājas p.i.

65729300

Antoņina Sjakste Isnaudas pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

65729175

Aleksandrs Sovāns Istras pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

65729504

Anatolijs Posredņikovs Kārsavas apvienības pārvalde, Goliševas pagasta pakalpojumu centrs, vadītājs

29485760

Irēna Kaupuže Kārsavas apvienības pārvalde, Malnavas pagasta pakalpojumu centrs, vadītāja

26111413