SIA "Medkos" – darba aizsardzības konsultācijas, darba aizsardzības sistēmas izveidošana, darba aizsardzības pakalpojumi 

15048594.jpg

Darba aizsardzības konsultācijas

Darba aizsardzības konsultācijas ir nepieciešamas, ja radušies jautājumi par darba aizsardzību, ugunsdrošību vai trūkst priekšlikumu par citām ar darba aizsardzību saistītām problēmsituācijām. Darba aizsardzības konsultācijas palīdzēs ikvienam, jo ir vienlīdz svarīgi instruēt un iepazīstināt ar iespējamajiem darba vides riskiem gan uzņēmuma vadību, gan tā darbiniekus. Konsultāciju laikā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kas skar darba aizsardzību, ugunsdrošību un citas ar darba aizsardzību saistītas situācijas, piemēram, interešu pārstāvniecību Valsts darba inspekcijā.

Tikai trešdaļa no visiem Latvijā reģistrētajiem nelaimes gadījumiem notiek darba devēja un darbinieka neatkarīgu apstākļu dēļ. Tas liecina, ka lielāko daļu nelaimes gadījumu ir iespējams novērst. Svarīgi atzīmēt, ka nenovērsti riski var materializēties ne tikai maznozīmīgos zaudējumos, bet tas var arī beigties ar katastrofālām sekām, krīzes situāciju, soda naudas maksājumiem un būtisku kaitējumu uzņēmuma tēlam un reputācijai, kas prasīs ieguldījumus negatīvo seku novēršanai. Laikus veiktas darba aizsardzības konsultācijas var pasargāt no šiem riskiem.

Latvijas likumi mainās strauji. Uzņēmumiem ir grūti izsekot līdzi tajos veiktajām izmaiņām. Tāpēc ir noderīgi piesaistīt kompetentus speciālistus, kas pārzina visu aktuālo darba aizsardzības jomā un spēj piedāvāt pareizākos risinājumus. Parūpējieties par saviem darbiniekiem – piesakiet darba aizsardzības konsultācijas un novērsiet riskus nelaimēm! SIA "Medkos" sniedz darba aizsardzības konsultācijas jau 15 gadus un strādā ar klientiem no dažādām sfērām. SIA "Medkos" piedāvā gan darba aizsardzības konsultācijas, gan atbilstošas darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzraudzību.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana ir nepieciešama, lai parūpētos par drošu darba vidi un izvairītos no liekiem un novēršamiem riskiem. Darba aizsardzības pasākumi mazinās iespēju, ka Jūsu darbinieks atradīsies prombūtnē slimību dēļ, uzlabos darbinieku labsajūtu, paaugstinās darbinieku produktivitāti, mazinās darbā iegūto traumu skaitu, negadījumus un palīdzēs uzņēmumam atrast labus darbiniekus. Nepareiza darba aizsardzības sistēmas izveidošana vai tās neesamība vairo riskus darbinieku drošībai un veselībai, kā arī rada neplānotus izdevumus un grauj uzņēmuma reputāciju. 

Darba aizsardzības sistēmas izveides pamatā ir darba vides iekšējās uzraudzības plānošana, darba vietas analīze, riska faktoru noteikšana, uzraudzības īstenošanas pasākumu izstrāde, to pārbaude un pilnveidošana. Darba aizsardzības sistēmas izveidošana sastāv no virknes dažādu instruktāžu un dokumentācijas sagatavošanu. Piemēram, darbinieku instruktāžas darba vietā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā, instruktāžu reģistrācijas žurnālu sagatavošana, iekšējās uzraudzības un ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana u.c. 

Ir svarīgi, lai darba aizsardzības sistēmas izveidošana noritētu precīzi. Visiem uzņēmuma darbiniekiem un vadībai jāzina, ko nepieciešams darīt konkrētās situācijās. SIA "Medkos" ir nozares profesionāļu uzņēmums ar 15 gadu pieredzi darba aizsardzības jomā. Pakalpojumu klāstā ietilpst darba aizsardzības sistēmas izveidošana un esošās darba aizsardzības dokumentācijas atbilstības novērtēšana darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī esošas darba aizsardzības sistēmas uzlabošana.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv

Darba aizsardzības pakalpojumi

Darba aizsardzības pakalpojumi palīdz ne tikai izvairīties no nevēlamiem un novēršamiem riskiem darbinieku veselībai un uzņēmuma darbībai, bet arī sniedz darbiniekiem drošības sajūtu un uzlabo uzņēmuma darba vides kvalitāti. Veselība un drošība ir svarīga ikvienam, tāpēc gan uzņēmuma vadītājam, gan darbiniekiem ir jābūt informētiem par saviem pienākumiem, kas saistīti ar darba aizsardzību. Lai sakārtotu darba aizsardzības sistēmu, jāvēršas pie speciālista, kura kompetence ir darba aizsardzības pakalpojumi. 

Diemžēl ir uzņēmumi, kam darba aizsardzības pakalpojumi nešķiet kā prioritāte, taču darba aizsardzības neievērošana var novest pie bīstamām sekām. Pētījumi liecina, ka biežākais nelaimes gadījumu cēlonis darbā ir nedrošu cilvēku rīcība, nepietiekoša uzmanība un darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, tomēr letālos gadījumus bieži izraisa darba organizācijas trūkumi. Efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidi novērtēs gan esošie, gan topošie darbinieki. Laikus sniegti darba aizsardzības pakalpojumi darbiniekiem liks justies droši un ērti, līdz ar to augs produktivitāte, jo nebūs lieki jāsatraucas par savu veselību darba vietā.

Darba aizsardzības pakalpojumi ietver arī darba aizsardzības sistēmas uzraudzību, dažādu dokumentācijas un instruktāžu izveidi un konsultācijas. Tiek izvērtēti visi iespējamie riska faktori, kas ir saistīti ar darba drošību, noteikta to bīstamība un apkopoti turpmāk nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi. Darba aizsardzības pakalpojumi ir SIA "Medkos" specialitāte jau 15 gadus. SIA "Medkos" veido efektīvas un normatīvajiem aktiem atbilstošas darba aizsardzības sistēmas, tās uzrauga, sagatavo visu nepieciešamo dokumentu paketi un konsultē jebkuros ar darba drošību saistītos jautājumos.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv