Elejā pie Jelgavas šosejas turpinās aizsargājamās koku alejas sakopšana

Rīga, 10.marts, LETA. Elejā pie Jelgavas šosejas 70.kilometra līdz marta vidum turpinās aizsargājamās koku alejas sakopšana, aģentūra LETA uzzināja Jelgavas novada pašvaldībā.

Darbdienās no plkst.8 līdz 17 darbu vietā noteikts autoceļa platuma ierobežojums 2,5 metri, satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un priekšrocības ceļa zīmēm.

Katras alejas stāvokli iepriekš izvērtējuši eksperti, pēc kuru ieteikumiem profesionāli arboristi veido un sakopj koku vainagus, lai paildzinātu koku mūžu un saglabātu ceļu ainavisko vērtību. Kokiem tiek izzāģēti sausie, bojātie un bīstamie zari, satiksmes drošībai koku vainagus ceļa profilā paceļ vismaz 4,5 metru augstumā virs ceļa klātnes. Koku nozāģē tikai tad, ja  vainagu nav iespējams sakopt un nostiprināt tā, lai koks nebūtu bīstams. Nozāģēto koku vietā iestādīs vismaz trīs metrus augstus koku dižstādus. Darbus veic SIA "Labie koki".

Elejas alejā ar vēsturisko divrindu stādījumu dominē parastais ozols un parastā liepa, kopā alejā aug 302 koki. Posmā gar Jelgavas šoseju aleju veido 80-120 gadus veci ozoli, bet muižas parka daļā aug galvenokārt liepas.

Aleju kopšana tiek īstenota Kohēzijas fonda projektā, ko realizē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi", AS "Latvijas valsts meži" un vairākām pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem.

Astoņas no 13 projektā iekļautajām aizsargājamajām alejām atrodas pie valsts autoceļiem. Darbi primāri tika veikti alejās, kas atrodas apdzīvotās vietās un pie nozīmīgiem ceļiem vai kur bija jāveic neatliekami darbi ar bīstamiem kokiem, un Elejas aleja ir pēdējā no "Latvijas Valsts ceļu" alejām šajā projektā.

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju atbildīgu apsaimniekošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 3,52 miljoni eiro, no kuriem 85% finansē ES Kohēzijas fonds. No šī finansējuma aleju sakopšanai ir atvēlēti ap 370 000 eiro. Jaunu koku stādīšana ir paredzēta šogad kā noslēdzošais projekta darbs izvēlētajās alejās.

SIA "Labie koki" reģistrēta 2008.gadā, uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir Edgars Neilands, liecina "Firmas.lv" dati. Uzņēmuma apgrozījums 2021.gadā bija 1,57 miljoni eiro, peļņa 92 610 eiro.