Uzsākta ceļa pārbūve Smiltenes novadā

Valmiera, 5.apr., LETA. Marta beigās Smiltenes novada Launkalnes pagastā uzsākti autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri būvdarbi projekta "Autoceļa Jaunpriedaines - Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai" ietvaros, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes pārstāve Marita Mūze.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 610 474 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 495 503 eiro.

Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA "8 CBR".

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas 10 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 2,8 miljonu eiro apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 hektāru platībā.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicot autoceļa Jaunpriedaines-Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2017.gada decembrim.

SIA "8 CBR" 2015.gadā strādāja ar 19,1 miljona eiro apgrozījumu un nopelnīja 77 729 eiro. Smiltenes novadā reģistrētajā uzņēmumā strādā 213 darbinieki. SIA "8CBR" pieder AS "A.C.B.", SIA "D64", SIA "ABC Holdings", Zoja Bulko un Igoram Bulko, liecina Firmas.lv informācija.