Saeima un valdība

Andris Rāviņš Jelgavas valstspilsētas Dome, domes priekšsēdētājs

63005531

Rita Vectirāne Domes vadība, domes piekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā

63005531

Jurijs Strods Domes vadība, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā

63005508

Irēna Škutāne Domes vadība, izpilddirektore

63005535

Inese Meija Administrācija, administratīvās pārvaldes vadītāja

63005536

Gunita Osīte Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, vadītāja

63005569

Indra Lazdiņa Audita pārvalde, vadītāja

63005581

Bāriņtiesa

63081700

Irisa Guntra Turčinska Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

63081700, 29461705

Būvvalde

63005571

Inita Dzalbe Būvvalde, vadītāja, galvenā arhitekte

63005571

Diāna Pavlovska Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

63080522

Ināra Krīgere Finanšu nodaļa, vadītāja

63005525