Saeima un valdība

Raimonds Baumanis Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra", saimnieciskās nodaļas vadītājs

67181695

Iveta Reča Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra", galvenā ekonomiste

67181693

Daina Pērkone Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra", projektu vadītāja

67012455

Gvido Princis Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", direktors, Rīgas pilsētas arhitekts

67105937

Zanda Treimane Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", direktora vietniece

67105938

Kristaps Kaugurs Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", projektu vadītājs

67848034

Ieva Alksne - Kalniņa Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", projektu vadītāja

67026721

Laura Apse - Circene Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs", projektu vadītāja

67105941

Jānis Ikaunieks Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra", direktors

67012350

Inga Barkāne Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra", direktora palīdze - administratore

67012444

Rolands Bogdanovs Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”, direktora p.i.

29173376