Saeima un valdība

Mihails Papsujevičs Valsts sekretārs

67036802

Inita Ilgaža Valsts sekretāra vietnieks tiesu jautājumos, Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos

67036814

Anda Smiltēna Valsts sekretāra vietnieks tiesību politikas jautājumos, Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

67046146

Kristīne Pommere Valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos

67036915

Signe Zaprauska Administratīvais departaments, Administratīvā departamenta direktore

67036858
DTE, SIA

DTE, SIA

SIA "DTE" - juridiskie pakalpojumi; darba tiesībās (konsultācija, darba līgumu, kārtības noteikumu u.c. dokumentu izstrāde, esošo dokumentu izvērtēšana, darba strīdu un domstarpību risināšana), darba aizsardzības jautājumos (ievadapmācības, darba aizsardzības instruktāžu izstrāde vai izstrādāto dokumentu izvērtēšana), administratīvās tiesībās, tai skaitā valsts pārvaldes iestāžu faktiskās rīcības, izdoto administratīvo aktu un piemēroto administratīvo sodu apstrīdēšanā. Tiešsaistes konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, izmantojot Zoom vai Skype platformas. Klātienes konsultācijas Vecās Ostmalas Biznesa parkā, Vecā Ostmala 10, Liepājā, iepriekš piesakoties.

A & S, SIA

A & S, SIA

Firma "A & S" dibināta 1992. gadā. Valdes locekle – Tatjana Lāce.
Firma bija viena no pirmajām privātajām struktūrām, kuras šajā jomā izveidojās Latvijas Republikā.
Šo gadu laikā izveidojies plašs klientu loks, starp tiem ir vēstniecības, advokātu biroji, daudzi uzņēmumi un firmas.
Firmā darbojas dažādu valodu tulki ar augstu kvalifikāciju.
Tulkojam biznesa, juridiskos, tehniskos u.c. tekstus, tostarp ar notariālu apstiprinājumu.
Veicam gan mutiskos, gan rakstiskos tulkojumus.

Līga Kokare-Zviedre Administratīvais departaments, Kancelejas vadītāja

67036720

Ausma Ozola Administratīvais departaments, Kancelejas vadītāja vietniece

67036721

Ilze Leimane Komunikācijas departaments, Komunikācijas departamenta direktore

67036738

Evija Rimšāne Komunikācijas departaments, Komunikācijas departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste

67036861

Kristena Ansa Komunikācijas departaments, Komunikācijas departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste

67036920
My HR, SIA

My HR, SIA

"My HR" mērķis ir palīdzēt darba devējiem satiktīstos darbiniekus, pēc iespējas īsā laikā.

Profesionāli darbinieki ir katra veiksmīga uzņēmuma pamats, tomēr ne vienmēr saviem spēkiem ir iespējams tos atrast.Mēs atradīsim, novērtēsim un piedāvāsim Jūsu uzņēmumam piemērotākos kandidātus maksimāli īsā laikā. Jūs veidojiet savu biznesu, mēs parūpēsimies par Jūsu superkomandu.

MyHR var būt Jūsu partneris visos ar personāla vadību saistītos jautājumos. 

Zvērinātas advokātes Daces Jenavas birojs, SIA

Zvērinātas advokātes Daces Jenavas birojs, SIA

SIA "Zvērinātas advokātes Daces Jenavas birojs". Tiesvedība un konsultācijas ģimenes tiesībās, tai skaitā, vienošanās sagatavošana pirms laulības šķiršanas, laulāto kopīgās mantas sadale, saskarsmes tiesības ar bērnu, uzturlīdzekļu piedziņa bērnam; saistību tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, kopīpašuma sadale, dzīvojamo telpu īre u.c. Ieguvusi sertifikātu par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Sertificēta mediatore kopš 2014. gada. Prakses vieta: Hamburgas iela 4-4a, papildus prakses vieta: SIA "Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs", Blaumaņa iela 11/13

Elita Ramute Budžeta departaments, Budžeta departamenta direktore

67036749

Dace Komarova Finanšu departaments

67036727

Kristīne Greitāne Iekšējā audita departaments, Iekšējā audita departamenta direktore

67036792

Linda Berga Iekšējā audita departaments, Juridiskā departamenta direktore

67036804, 67036747

Aleksejs Remesovs Iekšējā audita departaments, Juridiskā departamenta direktora vietnieks

67036730
Failas Abbasovas Zvērināta advokāta birojs, SIA

Failas Abbasovas Zvērināta advokāta birojs, SIA

Faila Abbasova – zvērināts advokāts, mediators ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Pirms tam esmu guvusi pieredzi jurista specialitātē, darbojoties dažādās jomās. Esmu 10 gadus bijusi sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Līdz šim gūtā pieredze man ir devusi iespēju gūt savu viedokli par dažādiem strīdiem un iespēju panākt jaunas tiesu prakses radīšanu.

 

 

Dace Kalniņa Iekšējā audita departaments, Tiesvedības nodaļas vadītāja

67036766

Ilva Gertnere Iekšējā audita departaments, Administratīvā procesa nodaļas vadītāja

67036728

Kristīne Greitāne Juridiskais departaments, Iekšējā audita departamenta direktore

67036792

Linda Berga Juridiskais departaments, Juridiskā departamenta direktore

67036804, 67036747

Aleksejs Remesovs Juridiskais departaments, Juridiskā departamenta direktora vietnieks

67036730