Kitija Gruškevica

Priekšsēdētāja vietnieka birojs, priekšsēdētāja vietnieka padomniece
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 107.kab., Rīga
Tālrunis 67026396