Māris Druvietis

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", elektroietaišu būvuzraudzības iecirkņa vadītājs
Adrese Brīvības iela 143/145, LV-1012, Rīga
Tālrunis 67373830