Jānis Drulle

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", direktors
Adrese Brīvības iela 143/145, LV-1012, Rīga
Tālrunis 67181168