Natālija Konuškina

Transporta būvju uzturēšanas nodaļa, galvenā lietus ūdens kanalizāciju speciāliste
Adrese Ģertrūdes iela 36, LV-1011, 509.kab., Rīga
Tālrunis 67012793