Rita Logina

RĪGAS PILSĒTAS IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, Rīga
Tālrunis 67105576