Izziņas no CSDDpersonu sodi

Apskatīt izziņas paraugu

CSDD datu bāzē, meklējot pēc personas koda, iespējams saņemt izziņu par personas sodiem, to termiņiem un neapmaksātajiem protokoliem.

    Izziņas satura apraksts
  • informācija par personas sodiem
  • informācija par personas sodu termiņiem
  • informācija par personas neapmaksātajiem protokoliem
2.00