Izziņas no CSDDizziņas paraugs par transporta līdzekli