Sankciju sarakstu un PVN reģistra monitorēšana – nozīmīgi palīgrisinājumi ikvienā uzņēmumā

Firmas.lv
Ekrānuzņēmums 2023-03-21 104425.jpg

Sadarbojoties ar ievērojamu skaitu klientu, ir vienkārši palaist garām būtiskas izmaiņas to datos, kas var rezultēties gan ar iesaldētiem darījumiem, finansiāliem zaudējumiem, gan reputācijas pasliktināšanos, gan dažādām tiesvedībām un citām uzņēmuma darbību negatīvi ietekmējošām sekām. Tāpēc ļoti svarīga nozīme ir ikdienā izmantotajiem risinājumiem, kas ļauj efektīvi sekot līdzi klientu un sadarbības partneru informācijai un veikt operatīvas un savlaicīgas izmaiņas uzņēmuma sistēmās un datubāzēs. Divi risinājumi, kam ir svarīga loma uzņēmuma klientu datubāzes pārvaldībā, īpaši, ja tas sadarbojas arī ar ārvalstu uzņēmumiem, ir PVN reģistru monitorings un Sankciju sarakstu monitorings, kas turpmāk būs pieejams arī Firmas.lv klientiem.

Kas ir Sankciju sarakstu monitorings?

Sankciju sarakstu monitorings ir instruments, kas ļauj pārvaldīt vienlaikus visus, gan Latvijas, gan starptautiskos, sankciju sarakstus un efektīvi kontrolēt, vai kāds no esošajiem / potenciālajiem klientiem, biznesa partneriem nav tajos iekļauts. Ar monitoringa palīdzību iespējams savlaicīgi saņemt informāciju par to, vai klients nav kļuvis par Latvijas Nacionālā sankciju saraksta, Eiropas Savienības, OFAC, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Lielbritānijas sankciju sarakstu subjektu. 

Kāpēc tas nepieciešams?

Klientu uzraudzība ir ar likumu noteikts obligāts ikvienas juridiskas vai fiziskas personas pienākums. Tāpat tas ir būtisks nosacījums, lai preventīvi pasargātu savu uzņēmumu no biznesa riskiem, kas var notikt, saskaroties ar personām, kas iekļautas sankciju sarakstos. Turklāt par sankciju neievērošanu var saukt arī pie kriminālatbildības!

Ieguvumi

Sankciju saraksti pastāvīgi mainās un tiek papildināti, un manuāli izsekot līdzi šīm izmaiņām, ja uzņēmumam ir vairāki simti klientu, ir lieks izaicinājums ikdienas darbā, kas prasa zināmu laiku. Pateicoties Firmas.lv Sankciju sarakstu monitoringam, izmaiņām sankciju sarakstos iespējams sekot līdzi ātri un ērti, jo informācija par uzņēmumiem tiek regulāri monitorēta un izmaiņu gadījumā nekavējoties izsūtīta e-pastā. Tas būtiski ietaupa uzņēmuma darbinieku laiku, jo dati par katru klientu nav jāmeklē manuāli – atliek tikai aktualizēt informāciju savā datubāzē! 

Kas ir PVN reģistra monitorings?

PVN reģistra monitorings ir rīks, ar kura palīdzību var kontrolēt un nekavējoties saņemt informāciju par  izmaiņām, kas saistītas ar firmas reģistrāciju PVN reģistrā un izslēgšanu no tā, piemēram, sakarā ar uzņēmuma likvidāciju vai reorganizāciju.

Kāpēc tas nepieciešams?

PVN reģistra monitorings paredzēts savlaicīgai izmaiņu konstatēšanai esošo vai potenciālo klientu vai sadarbības partneru darbībā, lai izvairītos no nesekmīgiem vai riskantiem darījumiem.

Ieguvumi

PVN reģistra monitorings sniedz iespēju tūlītēji, tajā pat dienā, saņemt paziņojumus par vietējo vai ārvalstu uzņēmumu – klientu vai sadarbības partneru – reģistrēšanu vai izslēgšanu no PVN saraksta, kā arī uzzināt par izmaiņām uzņēmumu statusā, lai nekavējoties aktualizētu savu datubāzi. Tas savukārt ļauj efektīvāk organizēt uzņēmuma darbu, vairāk uzmanības veltot citiem svarīgiem ikdienas darba uzdevumiem.