No 2024. gada būs publiski pieejams Latvijas uzņēmumu reitings 

Firmas.lv
reitings.jpg

Plāno uzsākt jaunu sadarbību, taču neesi drošs par potenciālā biznesa partnera uzticamību? Tad zini – jau no 2024. gada būs publiski pieejams jauns instruments – VID nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums, kas palīdzēs ne vien gūt plašāku priekšstatu par topošo darījumu partneri un viņa nodokļu saistību izpildes disciplīnu, bet arī pašam pārbaudīt savu reitingu un apliecināt sava uzņēmuma uzticamību pirms nozīmīgiem darījumiem. Rūpējoties par to, lai uzņēmumi varētu vienuviet iegūt visu svarīgāko informāciju biznesa risku novēršanai un veiksmīgas sadarbības veidošanai, reitinga kopējais novērtējums būs pieejams arī konsolidētajā juridisko un faktisko uzņēmumu datu bāzē Firmas.lv!

2023. gada 8. jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz Latvijas uzņēmumu Reitinga sistēmas izveidi – būtisku instrumentu nodokļu disciplīnas uzlabošanai un kopējai izpratnei par korporatīvo atbildību un nodokļu nomaksas lomu valsts attīstībā. Reitinga sistēmu, sākot no 2024. gada 1. janvāra, nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID), un tā ļaus uzņēmumiem detalizēti apskatīt pašiem savu nodokļu nomaksas disciplīnu, no kuras atkarīga tālākā sadarbība ar VID. Vispārīgā līmenī reitings būs aplūkojams arī publiski, VID mājaslapā, tādējādi atvieglojot informācijas iegūšanu par uzņēmuma situāciju tā biznesa partneriem, klientiem un citiem interesentiem. Uzņēmumu reitinga kopējam novērtējumam būs informatīvs raksturs, un tas tāpat kā citi VID publiskie dati būs ikvienam pieejams arī Firmas.lv portālā.

Kā noderēs uzņēmumu reitinga kopējais novērtējums?

 • Uzņēmumi varēs brīvprātīgi informēt savus biznesa partnerus un citas institūcijas par savu reitingu, tādējādi apliecinot uzņēmuma uzticamību un godprātību nodokļu nomaksas jomā;
 • Lai noskaidrotu VID redzējumu par darījuma partneru nodokļu saistību izpildes līmeni;
 • Lai uzņēmumi varētu pasargāt sevi no iesaistīšanās riskantos darījumos.

Kam tiks nodrošināts reitinga kopējais novērtējums?

Reitinga kopējais novērtējums tiks nodrošināts komercsabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu filiālēm, zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, ja tie sastāda gada pārskatu.

Uzņēmums, kuram VID būs noteicis reitinga kopējo novērtējumu, no 2024. gada savā EDS profilā varēs aplūkot detalizētu informāciju par savu reitinga kopējo novērtējumu un detalizētu informāciju par nodokļu saistību izpildi raksturojošām rādītāju kopām, kas to veido. Šī informācija būs veidota kā ērti izmantojama ceļa karte, lai uzņēmums varētu iepazīties ar tiem nodokļu saistību izpildes rādītājiem, kuros tam ir identificēti riski, un plānot, kā uzlabot tos un attiecīgi arī sadarbību ar VID.

Kādu vērtējumu uzņēmumi varēs saņemt?

Kopumā uzņēmumi varēs saņemt vienu no pieciem reitinga kopējā novērtējuma vērtējumiem, kas būs redzams arī publiski:

 • A – uzņēmumi ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;
 • B – uzņēmumi, kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski vismaz vienā jomā (reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa) un kuriem ir jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;
 • C – uzņēmumi, kuri pārkāpumu dēļ ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību;
 • N – uzņēmumi, kuri neveic aktīvu saimniecisko darbību, t.i., nerada apmaksātas darbavietas un attiecīgi nemaksā nodokļus;
 • J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrētie uzņēmumi.

Kā tiks noteikts uzņēmuma reitinga kopējais novērtējums?

Reitinga kopējais novērtējums tiks noteikts, balstoties uz VID rīcībā esošajiem datiem, kas raksturo uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Tai skaitā tiek analizēti:

 • uzņēmuma reģistrācijas dati,
 • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku iepriekšējā biznesa pieredze,
 • nodokļu saistību laicīga deklarēšana,
 • nodokļu, nodevu un muitas maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai,
 • uzņēmumam konstatētie būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā,
 • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem,
 • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” esamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi novērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Tāpat kā citi VID publiskie dati, tādi kā uzņēmuma nodokļu nomaksas, parādi un darbinieku skaits, arī uzņēmumu reitinga kopējais novērtējums būs atrodams Firmas.lv portālā. Firmas.lv klienti tiks informēti par visām aktualitātēm saistībā ar reitinga kopējā novērtējuma ieviešanu un izmaiņām.