Kas ir uzņēmuma patiesais labuma guvējs, kāpēc un kā to noskaidrot?

Firmas.lv
Firmas.lv Patiesais labuma guvējs.jpg

Zini, kas ir tavi biznesa partneri un klienti, un esi pasargāts no biznesa riskiem! 

Pārredzama informācija par juridisko personu ir svarīgs faktors, lai klienti un sadarbības partneri varētu tai uzticēties, kas rezultātā labvēlīgi ietekmē gan darījumu apjomu, gan uzņēmuma reputāciju, ceļot tā vērtību, un visbeidzot paver jaunas iespējas uzņēmuma izaugsmei un attīstībai. Viens no svarīgākajiem faktiem, kas jānoskaidro par juridisko personu, pirms sadarbības ar to, ir informācija par tās patieso labuma guvēju, kas ļauj izvairīties no aizdomīgiem darījumiem, piemēram, ar sankciju sarakstos iekļautām personām, kā arī citiem biznesa riskiem. Jo īpaši aktuāli tas ir šobrīd, norisinoties karadarbībai starp Krieviju un Ukrainu un starp Palestīnu un Izraēlu, kā arī hibrīdkara un hibrīddraudu apstākļos.

Ar mērķi nodrošināt caurspīdīgu un drošu uzņēmējdarbības vidi saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu” (AML likumu) jau kopš 2017. gada 1. decembra ikvienai juridiskai personai ir obligāts pienākums atklāt un reģistrēt tās patieso labuma guvēju. Tāpat patiesā labuma guvēja noskaidrošana ir obligāta prasība AML likuma subjektiem pirms darījuma attiecību uzsākšanas vai atsevišķos gadījumos arī darījuma attiecību laikā. Kas ir būtiskākais, kas jāzina par patieso labuma guvēju? Turpini lasīt.

Kas ir patiesais labuma guvējs?

Saskaņā ar AML likuma 1. panta 5. punktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kura ir klienta – juridiskās personas vai juridiska veidojuma – īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) attiecībā uz juridiskajām personām –  fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem –  fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).”

No tā izriet, ka patiesais labuma guvējs ir viena vai vairākas fiziskas personas – faktiskais /-ie uzņēmuma īpašnieks/-i vai kontrolētājs/-i, kas ar juridiskas personas jeb uzņēmuma palīdzību īsteno savas intereses.

Kam ir pienākums noskaidrot patieso labuma guvēju?

Patiesā labuma guvēja un citu darījuma partnera juridisko datu izpēte ir obligāta prasība tādiem AML likuma subjektiem kā, piemēram, kredītiestādēm un finanšu iestādēm, nodokļu konsultantiem, grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem notāriem, izložu un azartspēļu organizētājiem, inkasācijas pakalpojumu, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un citiem. Vienlaikus tas, ka kāds uzņēmums neietilpst AML likuma subjektu lokā, nenozīmē, ka tam nav pienākums veikt darījuma partnera izpēti  saskaņā ar citu likumu, piemēram, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, kas attiecas uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas var saskarties ar personām, kas iekļautas sankciju sarakstos.

Vairāk par to, kas katram uzņēmējam jāzina par AML un Sankciju likumu, lasi ŠEIT.

Kāpēc ir būtiski zināt, kas ir tava darījumu partnera patiesais labuma guvējs?

Identificējot juridiskas personas patieso labuma guvēju, iespējams gūt pārliecību par to, ar ko patiesībā tiek plānots iesaistīties darījuma attiecībās, tādējādi mazinot gan biznesa riskus, gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu jeb naudas atmazgāšanas legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Rūpīgi neizpētot informāciju par savu sadarbības partneri vai klientu, pastāv risks iesaistīties darījumos, gan tieši, gan pastarpināti, ne vien ar personām, kas iekļautas sankciju sarakstos, bet arī ar fiktīviem uzņēmumiem, krāpniekiem un citām personām, kas veic vai vēlas realizēt normatīvajiem aktiem neatbilstošus mērķus.

Kur meklēt informāciju par patieso labuma guvēju?

Informācija par juridiskas personas patieso labuma guvēju, kā arī citi kritiski svarīgi juridiskie un finanšu dati pieejami Firmas.lv pamatizziņā par uzņēmumu. Pamatizziņā apkopota informācija gan no Uzņēmumu reģistra, gan tādām datubāzēm kā CSDD, Zemesgrāmata, VID, Iepirkumu uzraudzības birojs, BIS, Adrešu reģistrs un biznesa uzziņu portāls ZL.LV. Papildus datiem par patieso labuma guvēju uzņēmuma pamatizziņā redzami arī reģistrācijas dati, kontaktinformācija, īpašnieki un amatpersonas, juridisko personu saistību grafs un citi, kopumā ap 80, rādītāji, kas palīdz veikt pilnvērtīgu iespējamā un esošā klienta un biznesa partnera izvērtējumu, preventīvi pasargājot savu uzņēmumu no klientu negodīgas rīcības, neapmaksātiem rēķiniem, neplānotiem izdevumiem, sankcijām un citiem biznesa riskiem, kas var apdraudēt uzņēmuma darbību.

Maksimāli efektīvai biznesa risku pārvaldībai un konkurētspējas veicināšanai Firmas.lv piedāvā vēl virkni citu noderīgu datu un reklāmas risinājumu, tāpēc parūpējies par sava biznesa ilgtspēju jau šodien – sazinies ar Firmas.lv speciālistu un uzzini, kā varam palīdzēt tieši tavam uzņēmumam!