Ventspils Augstskola

ekr-nuz-mums-2023-03-16-120621.jpg

Izmantotie risinājumi

Firmas.lv datu abonēšana, datu monitorings, API XML

Mājaslapa

https://www.venta.lv

Uz jautājumiem atbildēja Sergejs Hiļkevičs, Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesors.

Biznesa apraksts

Ventspils Augstskola (VeA) dibināta 1997. gadā un 2013. gada 20. maijā tai piešķirts zinātniskās institūcijas statuss (augstskola reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā). VeA piedāvātas studijas trīs fakultātēs –  Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Informācijas tehnoloģiju fakultātē un Tulkošanas studiju fakultātē. Augstskolā iespējams studēt 16 studiju programmās. Ventspils Augstskolas misija ir „sniegt mūsdienīgu, mainīgajiem darba tirgus nosacījumiem pielāgotu, pētniecībā balstītu, ikvienam pieejamu izglītību un kļūt par izglītības izcilības un inovāciju platformu, kur savus talantus atklāj jaunie speciālisti un zināšanas izplata profesionāļi.”

Kādi bija galvenie iemesli, kāpēc izvēlējāties Firmas.lv datu abonēšanas pakalpojumus?

Ar Firmas.lv bija ļoti vienkārša saziņa, tāpēc arī izvēlējāmies sadarboties tieši ar šo datubāzi. Esmu profesors, un Firmas.lv datubāzi ikdienā bieži izmantoju studiju procesā. Kopīgi ar studentiem pētām un analizējam visdažādākos finanšu un juridiskos datus – gan gada pārskatos ietvertos rādītājus, gan industriju statistikas un citus Firmas.lv datubāzē pieejamos datus.

Kuras Firmas.lv opcijas ikdienā izmantojat biežāk un kāpēc?

Pētām uzņēmumu gada pārskatus, tāpat ļoti daudz darbā pielietoju „Latvijas biznesa gada pārskatu”. Arī šobrīd iznākušo 2022. gada izdevumu aktīvi izmantoju, gatavojot studiju materiālu.

Kāda bija sadarbība ar Firmas.lv speciālistu, uzsākot pakalpojuma nodrošināšanu un turpmāk?

Kopumā sadarbība ir ļoti veiksmīga un komunikācija – patīkama. Firmas.lv speciālisti lieliski visu izskaidro, nekādas domstarpības nav bijušas.

Kā vērtējat Firmas.lv kā instrumentu ikdienas darbā?

Firmas.lv kā instrumentam ikdienas darbā sniedzu visaugstāko vērtējumu!

Ko varat ieteikt citiem uzņēmumiem, domājot par Firmas.lv datu pakalpojuma nepieciešamību?

Ja ikdienas darbs saistīts ar finanšu un juridiskajiem datiem, noteikti rekomendēju izmantot Firmas.lv pakalpojumus, jo Firmas.lv ir pretimnākošs uzņēmums, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes komunikāciju.