Varakļānu nov.

Atrasti 332 uzņēmumi, tai skaitā SVIĻI, Murmastienes pagasta, ZS, VIKTORĪŠI, Murmastienes pagasta, ZS un citi

Pilsētas

Pagasti

SVIĻI, Murmastienes pagasta, ZS

"Sviļi", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

VIKTORĪŠI, Murmastienes pagasta, ZS

"Viktorīši", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

SPĪDOLA, Varakļānu pagasta, ZS

Latgales prospekts 15, Kokari, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4838

RUTKI, Murmastienes pagasta V.Gailuma, ZS

"Rutki", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

BIRSTALA, Varakļānu pagasta, ZS

"Birzstalas", Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4838

Alūksnes, Varakļānu pagasta, ZS

"Virši", Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837

KĀRKLI, Varakļānu pagasta M.Kārklas, ZS

"Kārkli", Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4836

PAEGĻI, Murmastienes pagasta, ZS

"Paegļi", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

KALNU MĀJAS, Murmastienes pagasta, ZS

"Kalnu mājas", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4838

KUKAINEITS

Kosmonautu iela 15 – 40, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

KALNASĒTA, Varakļānu pagasta, ZS

"Kalnasēta", Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4836

PURVIŅI, Murmastienas pagasta, ZS

"Zemzari", Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Zemes bites

Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Ļovāni, Biedrība

1. maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Magnolija, Varakļānu pagasta sieviešu klubs

Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4838

Dzīvo brīvi

Brīvības iela 23, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Muižas atjaunotāji

Kosmonautu iela 22 – 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

TINIS, MEDNIEKU BIEDRĪBA

Pils iela 28B – 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varjaunieši

Pils iela 25, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Stirnienes draugu biedrība

Bīskapa Sloskāna iela 12, Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837
+