Varakļānu nov.

Atrasti 317 uzņēmumi, tai skaitā Murmastienes feldšerpunkts, Varakļānu novada "Jauniešu centrs"Aplis"" un citi

Pilsētas

Pagasti

Murmastienes feldšerpunkts

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Varakļānu novada "Jauniešu centrs"Aplis""

Pils iela 25, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Murmastienes bibliotēka

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Stirnienes bibliotēka

Varakļānu pag., Varakļānu nov.

Stirnienes feldšerpunkts

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu tautas bibliotēka

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests

Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu vidusskola

Jaunatnes iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada muzejs

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada bāriņtiesa

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu mūzikas un mākslas skola

Pils iela 25, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada Kultūras centrs

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada vēlēšanu komisija

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu pagasta pārvalde

Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov.

Murmastienes pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Zemes bites

Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Dzīvo brīvi

Brīvības iela 23, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
+