Varakļānu nov.

Atrasti 301 uzņēmumi, tai skaitā Murmastienes bibliotēka, Murmastienes pagasta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

Murmastienes bibliotēka

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Murmastienes pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Murmastienes feldšerpunkts

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Varakļānu novada "Jauniešu centrs"Aplis""

Pils iela 25, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Stirnienes bibliotēka

Varakļānu pag., Varakļānu nov.

Stirnienes feldšerpunkts

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu pagasta pārvalde

Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov.

Varakļānu tautas bibliotēka

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests

Rīgas iela 9, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada muzejs

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu vidusskola

Jaunatnes iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada bāriņtiesa

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu mūzikas un mākslas skola

Pils iela 25, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada pašvaldība

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Varakļānu novada vēlēšanu komisija

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Ļovāni, Biedrība

1. maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Sinerģija V

Vidzemes iela 7, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
+