Valkas nov.

Atrasti 947 uzņēmumi, tai skaitā Valkas novada Sociālais dienests, Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde un citi

Pilsētas

Pagasti

Valkas novada Sociālais dienests

Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde

"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

Valkas pilsētas šautuve

Rīgas iela 41, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Valkas pagasta pārvalde

"Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde

"Luturskola" – 3, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde

"Pūcītes" – 7, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Valkas novada pašvaldības policija

Rīgas iela 25, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada būvvalde

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde

"Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Raiņa iela 28A, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas nov., LV-4701

Kārķu feldšerpunkts

"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

Semināra iela 25, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

Ausekļa iela 44, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada vēlēšanu komisija

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
+