Valkas nov.

Atrasti 995 uzņēmumi, tai skaitā Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Valkas novada Sociālais dienests un citi

Pilsētas

Pagasti

Valkas novada Sociālais dienests

Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde

"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

Valkas pilsētas šautuve

Rīgas iela 41, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Valkas pagasta pārvalde

"Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde

"Luturskola" – 3, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde

"Pūcītes" – 7, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Valkas novada pašvaldības policija

Rīgas iela 25, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada būvvalde

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde

"Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Raiņa iela 28A, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas nov., LV-4701

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

Semināra iela 25, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

Ausekļa iela 44, Valka, Valkas nov., LV-4701

Ērģemes pamatskola

"Ērģemes skola", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Valkas novada bāriņtiesa

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701

Valkas pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas nov., LV-4701

Sporta biedrība BMX Ielīcas

"Ielīcas", Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733
+