Saulkrastu nov.

Atrasti 1365 uzņēmumi, tai skaitā Saulesdārzs, Baltie Gulbji, Ekotūrisma atbalsta biedrība un citi

Pilsētas

Pagasti

Saulesdārzs

Alfrēda Kalniņa iela 1A – 17, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Baltie Gulbji, Ekotūrisma atbalsta biedrība

Raiņa iela 11, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Anti-kriz

"Selga 251", Selga, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2160

TICĪBA, FONDS

Rīgas iela 33, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Dzīvo Saulkrastos

Leona Paegles iela 4 – 16, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Zelta spārni, Sociālā atbalsta biedrība

Kastaņu iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Saulkrastu novada bāriņtiesa

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Saulkrastu novada pašvaldības policija

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Saulkrastu novada kultūras centrs

Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

Saulkrastu novada Sociālais dienests

Ainažu iela 10 – 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Sējas novada Sociālais dienests

"Jēņi", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Sējas pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte

"Bitīte", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs

Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Saulkrastu novada bibliotēka

Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Sējas pamatskola

"Sējas pamatskola", Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Saulkrastu novada vidusskola

Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola

Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

Murjāņu sporta ģimnāzija

"Klintslejas 4", Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142

Sējas Mūzikas un mākslas skola

"Bitīte", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142
+